แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คำชี้แจง : แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินการให้บริการ ของกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสะท้อนให้เห็นคุณภาพการให้บริการ และจุดบกพร่องที่ควรปรับปรุงการดำเนินการด้านต่างๆ จึงขอความกรุณาทุกท่านตอบแบบสอบถามตามความจริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการ และการดำเนินงานงานขององค์กรต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้รับบริการ
ข้อมูลผู้รับบริการจากกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1. อายุของผู้รับบริการ
2. ความถี่ในการรับบริการ
3. ตำแหน่ง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms