PROGRAME PROFESIONALE për Psikologë, Mësimdhënës, Asistentë, Studentë dhe Prindër/Familjarë për punë dhe përkrahje për Fëmijët/Nxënësit me Nevoja të Veçanta Arsimore - SHTATOR - DHJETOR 2023                                     
QENDRA PROFESIONALE PËR GJITHËPËRFSHIRJE - QPGJ - organizon programe profesionale për zhvillimin dhe ngritjen e kapaciteteve profesionale të Psikologëve, Mësimdhënësve, Asistentëve për Fëmijët/Nxënësit me Nevoja të Veçanta Arsimore, Studentëve, Prindërve/Familjarëve dhe të tjerëve për punë dhe përkrahje për Fëmijët/Nxënësit me Nevoja të Veçanta Arsimore.

Programet janë të specializuar, do të jenë të akredituara me pikë të caktuara profesionale dhe do të ofrohen gjatë periudhës kohore Shtator - Dhjetor 2023

Programet Profesionale:

1. Puna dhe përkrahja profesionale për fëmijët me SINDROMËN DOWN: Metodat dhe strategjitë e avancuara për zhvillim funksional të fëmijëve me SINDROMËN DOWN - REGJISTRIMI PËR KËTË PROGRAM KA PËRFUNDUAR!

2. Puna dhe përkrahja profesionale për fëmijët me AUTIZËM: Metodat dhe strategjitë e avancuar për zhvillim funksional të fëmijëve me AUTIZËM

3. Puna dhe përkrahja profesionale për fëmijët me Crregullim të Vëmendjes me/ose Hiperaktivitet (ADHD): Menaxhimi dhe strategjitë e përshtatshme për zhvillim funksional të fëmijëve me ADHD. 

4. 
Puna dhe përkrahja profesionale për fëmijët me DISLEKSI dhe DISGRAFI: Metodat dhe strategjitë e avancuara për zhvillim funksional fëmijët me vështirësi në lexim dhe shkrim.

5. Puna dhe implementimi profesional i Planit Individual të Arsimit (PIA): Krijimi, zbatimi dhe monitorimi i suksesshëm i PIA-s
ë për të përmirësuar mësimnxënien e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore

6. 
Parimet dhe puna profesionale përmes ABA për fëmijët me nevoja të veçanta: Metodat dhe strategjitë e avancuara për zhvillimin funksional të fëmijëve me nevoja të veçanta -  REGJISTRIMI PËR KËTË PROGRAM ËSHTË I HAPUR VETËM PËR SHTATOR!

7. 
Parimet dhe puna profesionale përmes CBT për fëmijët me nevoja të veçanta: Metodat dhe strategjitë e avancuara për zhvillimin funksional të fëmijëve me nevoja të veçanta

Secili program ka 25 orë. Programet mbahen në Qendrën Profesionale për Gjithëpërfshirje - QPGJ - në Prishtinë dhe, sesionet virtuale, nëpërmjet Google Education/Google Classroom. Më shumë se një program mund të ndjeket gjatë një muaj. Programet mbahen pas dite, përgjatë katër ditëve të punës, duke filluar nga ora 16:00, ndërsa sesionet virtuale në një të shtunë të muajit.
Informatat edhe më të detajuara rreth orarit do të ofrohen pas fazës së aplikimit!

Çmimi për program: 145 Euro! 

Programet mbahen sipas kalendarit t
ë përcaktuar në vijim: [më shumë se një program mund të ndjeket gjatë një muaj]:

SHTATOR 2023
- Puna dhe përkrahja profesionale për fëmijët me SINDROMËN DOWN - [REGJISTRIMI PËR KËTË PROGRAM KA PËRFUNDUAR!]
- ABA për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore - [- REGJISTRIMI PËR KËTË PROGRAM KA PËRFUNDUAR!]

TETOR 2023
-  Puna dhe përkrahja profesionale për fëmijët me AUTIZËM
-  CBT për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore
-  Puna dhe implementimi profesional i Planit Individual të Arsimit (PIA) 

N
ËNTOR 2023
-  Puna dhe përkrahja profesionale për fëmijët me Crregullim të Vëmendjes me/ose Hiperaktivitet (ADHD)
-  ABA për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore - REGJISTRIMI PËR KËTË PROGRAM KA PËRFUNDUAR!  REGJISTRIMI PËR KËTË PROGRAM ËSHTË I HAPUR VETËM PËR SHTATOR!
-  Puna dhe implementimi profesional i Planit Individual të Arsimimit (PIA)

DHJETOR 2023
-  Puna dhe përkrahja profesionale për fëmijët me DISLEKSI & DISGRAFI
CBT për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore
 
QENDRA PROFESIONALE PËR GJITHËPËRFSHIRJE - QPGJ, themeluar nga psikologët dhe mësimdhënësit universitar Natyra Agani Destani dhe Erëblir Kadriu, shërbën si burim i besueshëm dhe kredibil për programe profesionale dhe të specializuara, përmes të cilave ndihmohet rritja e cilësisë dhe zhvillimi i kapaciteteve profesionale Psikologëve, Mësimdhënësve, Asistentëve për Fëmijët/Nxënësit me Nevoja të  Vecanta Arsimore, Studentëve, Prindërve/Familjarëve dhe të tjerëve për punë dhe përkrahje për Fëmijët/Nxënësit me Nevoja të Vecanta Arsimore

QENDRA PROFESIONALE PËR GJITHËPËRFSHIRJE - QPGJ
Prishtina, Kosova
+383 49 183 156
info@qendraprofesionale.org
https://www.facebook.com/QPGJKS
https://www.instagram.com/qpgjks

REGJISTROHUNI ONLINE!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Programi/et që jeni të interesuar: [më shumë se një program mund të ndjeket gjatë një muaj] *
Required
Emri dhe Mbiemri *
Data dhe vendi i lindjes *
Profesioni - Shkolla/Institucioni ku punoni *
Numri i telefonit *
E-mail *
Pse jeni të interesuar për programin/et e lartë-zgjedhura? *
KONFIRMIM! Kuptojë çmimin e një programi siç ceket më lartë! Kuptojë se për certifikatë duhet të ndjeki së paku 80% të përmbajtjes/orëve të programit *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Qendra Profesionale. Report Abuse