แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการระบบสารสนเทศ ของวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 
สถานะภาพ *
เพศ *
คุณเคยใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา หรือไม่ *
ในกรณีไม่เคยใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาเนื่องจาก
วัตถุประสงค์ในการใช้ระบบสารสนเทศ ของวิทยาลัย (ตอบได้มากกว่า 3 คำตอบ) *
Required
ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศ *
ระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา ต่อวัน *
โปรแกรมใดที่นิยมใช้งานอยู่เสมอ (เลือก 3 คำตอบ) *
Required
Captionless Image
ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย *
ประสิทธิภาพของเครือข่ายในการรับส่งข้อมูล *
จำนวนจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่ให้บริการทั่วถึง (LAN & Wireless) *
ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย *
ความมีสเถียรภาพของระบบฯ สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้อย่างต่อเนื่อง *
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย แบบ Wireless สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง *
กรุณาระบุ ตำแหน่งที่ต้องการให้ขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบสาย และแบบไร้สาย เพิ่มเติม
คำแนะนำเพิ่มเติมในการแก้ไข และปรับปรุงระบบสารสนเทศ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy