Arolwg Coleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith (RCSLT) ar fynediad at therapi lleferydd ac iaith – Pobl dros 18 oed
Mae’r RCSLT yn bryderus am y gefnogaeth therapi lleferydd ac iaith i bobl yn ystod COVID-19.
Mae arnom eisiau i bobl gael mwy o gefnogaeth lleferydd ac iaith.

Mae arnom angen eich help chi.

Rydym am gael gwybod:
• a yw’r pandemig COVID-19 wedi gwneud gwahaniaeth i’ch cefnogaeth therapi lleferydd ac iaith
• sut mae’r newidiadau i’ch cefnogaeth therapi lleferydd ac iaith yn gwneud i chi deimlo
• beth ydych chi’n ei feddwl am y dyfodol

Fe all rhai pobl weld yr arolwg hwn yn hawdd i’w lenwi.
Fe all rhai pobl fod angen help.
Os ydych yn aelod o’r teulu neu ofalwr, helpwch yr unigolyn yr ydych yn ei gefnogi i lenwi’r arolwg.
Os ydych yn llenwi’r arolwg ar ran rhywun, atebwch y cwestiynau fel y byddai ef neu hi yn gwneud.

Mae gan yr arolwg chwe rhan.

Mae’r arolwg yn gorffen ar 8 Ionawr 2021.

Yn dilyn canllawiau gan yr Awdurdod Ymchwil Iechyd (HRA, 2020), nid yw’r arolwg yn cael ei gategoreiddio fel ymchwil ac felly nid oes angen cymeradwyaeth gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil.

Y RCSLT yw’r Rheolwr Data ar gyfer y data personol yr ydych yn ei ddatgelu trwy’r ffurflen hon. Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw bwynt trwy gysylltu ag info@rcslt.org.
Darllenwch ragor o wybodaeth amdanom ni, sut yr ydym yn prosesu eich data personol a’ch hawliau yma.

Os oes angen help arnoch gyda’r arolwg, cysylltwch â peter.just@rcslt.org neu padraigin.oflynn@rcslt.org.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy