150119 /07.07.2020 тема: "Иновативни образователни технологии в обучението по математика и информатика" - за учители по математика и информатика, които желаят да придобият V и ІV ПКС.
Квалификационен курс на тема:
"Съвременни методически насоки в преподаването на математика"

Предназначение: за учители по математика и информатика
Анотация: Kурсът е предназначен за прилагане на съвременни методически средства в преподаването на математика и информатика 5.-12. клас. Целта му е учителите да затвърдят знанията си за основните методически понятия, да анализират ДОС и учебни програми от различни аспекти, да се научат да използват в урока активни методи на преподаване. Правят се методически упражнения в съответствие със спираловидния подход в преподаването. Учителите ще получат като резултат от курса примерно разработени уроци и раздели с подробни инструкции по начина на провеждане на изпита за придобиване на 5. и 4. ПКС.
Курсът е подходящ за кандидати за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен.
Ръководител на курса: д-р С. Георгиева

Индивидуална такса за курсист – 50 лв.
Време на провеждане – 07.07.2020 г. (8 акад. часа) и 08.07.2020 г. (8 акад. часа онлайн).
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.

Място на провеждане – ШУ "Епископ К.Преславски", гр. Шумен, Педагогически факултет

* Лицата, желаещи да проведат обучението в обем 32 акад.ч. за придобиване на 2 кредита, заплащат 80 лв. по същия шифър.
Индивидуална такса за курсист – 80 лв.
Време на провеждане – 07.07.2020 г. /гр.Шумен/ и 09.07.2020 г. /ДИКПО-Варна/- (16 акад. часа)
10 и 11.07.2020 г. - (16 акад. часа онлайн)
Хорариум - 32 академични часа
Брой квалификационни кредити – 2.

* АКО УЧАСТВАТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТА НА МОН "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" - Дейност 2, СА ВИ НЕОБХОДИМИ 2 КРЕДИТА И ПЛАТЕЖЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНАТА ОТ ВАС ТАКСА!!!
ПАЗЕТЕ ПЛАТЕЖНИЯ ДОКУМЕНТ!


След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

За участие в курса е необходимо до 3 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 150119

*** ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА Е НЕОБХОДИМО ДА ИЗПРАТИТЕ В ДЕНЯ НА ПЛАЩАНЕТО ДАННИТЕ, НА ЛИЦЕТО, НА КОЕТО ЩЕ БЪДЕ СЪСТАВЕНА ФАКТУРАТА – e-mail: fsodikpo@shu.bg


Уважаеми колеги,
Моля във връзка с издаване на удостоверения , да попълните следните данни:
Email address *
От 25 май 2018 г. влиза в сила новият регламент за защита на личните данни General Data Protection Regulation за краткост (GDPR), който се отнася за всички граждани на Европейския съюз.За да отговорим напълно на новия европейски регламент ние от Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" публикуваме задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (GDPR). В линкът сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни. https://drive.google.com/open?id=1Ein-t-Z17_mBWf1XcTAzjufBEaZapCy8 *
Required
Име, презиме, фамилия (по лична карта) *
Дата на раждане (ден, месец, година) *
MM
/
DD
/
YYYY
Място на раждане (гр. /с. , обл. ) *
Месторабота (пълно наименование на образователната институция, гр. /с. , обл. ) *
На длъжност *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Shumen University. Report Abuse