Inspirowanie aktywności twórczej przez Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem - czynnikiem rozwoju jednostki na przykładzie uczestników
Dzień dobry, jestem studentką II roku II stopnia Pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Rzeszowskim i przeprowadzam badania na temat inspirowania aktywności twórczej przez Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem – czynnikiem rozwoju jednostki na przykładzie uczestników. Chciałabym zaznaczyć, iż poniższa ankieta jest dobrowolna i całkowicie anonimowa. Jej wyniki zostaną wykorzystane jedynie do celów badawczych. Wszystkie wyniki zostaną zliczone i przedstawione w zbiorczym zestawieniu co daje gwarancję pełnej anonimowości. Celem nadrzędnym moich badań jest sprawdzenie w jaki sposób działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Kultury inspirują do twórczego rozwoju jednostki. Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety i poświęcony czas.

Instrukcja do wypełnienia ankiety:
Proszę czytać pytania uważnie i ze zrozumieniem. Przy poszczególnych pytaniach są dodatkowe instrukcję co do liczby odpowiedzi lub przejścia do innego pytania.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Płeć *
2. Wiek *
3. Miejsce zamieszkania *
4. Jaki jest Pana/Pani status zawodowy? *
5. Według Pana/Pani, w którym budynku znajduję się główna siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem? *
6. Według Pana/Pani jaka była pierwsza nazwa Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem? *
7. Według Pana/Pani ile placówek bibliotecznych wchodzi w skład sieci bibliotek w gminie Rudnik nad Sanem? *
8. Skąd Pan/Pani dowiedział/dowiedziała się o działaniach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem, w których zdarza się Panu/Pani uczestniczyć? *
Required
9. W jakich działaniach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem zdarzyło się Panu/Pani uczestniczyć?v *
Tak
Nie
Zajęcia taneczne
Aerobik
Fitness dance
Zajęcia gry na pianinie
Koncerty (np. z okazji Dnia Kobiet, Narodowego Święta Niepodległości)
Zajęcia plastyczne
Wystawy artystyczne
Warsztaty
Imprezy kulturalne
Wypożyczanie książek
Udział w Narodowym Czytaniu
Spotkania autorskie
Udział w projektach organizowanych przez bibliotekę
Zajęcia edukacyjne organizowane w okresie ferii
Inne (jakie?)
10. W jakich działaniach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Rudnik nad Sanem uczestniczył/uczestniczyła Pan/Pani w ciągu ostatniego roku? *
Tak
Nie
Zajęcia taneczne
Aerobik
Zajęcia gry na pianinie
Koncerty (np. z okazji Dnia Kobiet, Narodowego Święta Niepodległości)
Zajęcia plastyczne
Wystawy artystyczne
Warsztaty
Imprezy kulturalne
Wypożyczanie książek
Udział w Narodowym Czytaniu
Spotkania autorskie
Udział w projektach organizowanych przez bibliotekę
Zajęcia edukacyjne organizowane w okresie ferii
Inne (jakie?)
11. Według Pana/Pani do kogo najbardziej skierowany jest program działań twórczych Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem (Proszę o zaznaczenie max. 2 odpowiedzi) *
Required
12. Od jak dawna bierze Pan/Pani udział w działaniach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem? *
13. Według Pana/Pani w skali od 1 do 6 jakie działania prowadzone przez Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem są najchętniej wybierane przez uczestników? (1 oznacza najmniej chętnie wybierane, a 6 najchętniej wybierane) (Ponumeruj od 1 do 6) *
1
2
3
4
5
6
Zajęcia taneczne
Zajęcia muzyczne
Działalność biblioteczna
Działalność wystawiennicza
Warsztaty
Imprezy kulturalne
14. Czy według Pana/Pani działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem, może nieść za sobą pozytywne skutki? *
15. Według Pana/Pani jakie mogą być pozytywne skutki uczestniczenia w działaniach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem?
Tak
Nie
Możliwość kreatywnego spędzania czasu
Możliwość rozwoju własnego hobby
Przyswojenie nowych umiejętności
Poszerzenie wiedzy
Zawarcie nowych znajomości
Pobudzenie kreatywności mieszkańców
Promowanie aktywności twórczej
Krzewienie kultury i tradycji w młodym pokoleniu
Promowanie twórczości lokalnych artystów
Clear selection
Inne (jakie?)
16. Jaki jest Pana/Pani stosunek do działań prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem? *
17.  W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/zadowolona z oferty Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem? *
18.  Czy według Pana/Pani powinny zostać wprowadzone, jakieś zmiany w działaniach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem? *
19. Jakie zmiany według Pana/Pani mogłyby zostać wprowadzone w działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem? (Proszę zaznaczyć max. 3 odpowiedzi)
20. Według Pana/Pani co należałoby zrobić aby zachęcić innych mieszkańców do zaangażowania się w działalność artystyczną Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem? (Proszę zaznaczyć max. 3 odpowiedzi) *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy