Δήλωση μέλους Κριτικής Επιτροπής

Επιθυμώ να δηλώσω την συμμετοχή μου, ως μέλος στην Κριτική Επιτροπή του Ε΄ Πανελληνίου Διαγωνισμού Ψαλτικής Τέχνης, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Βόλου «Ιωάννης ο Κουκουζέλης».
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question