Škola KORČUĽOVANIA pre deti Registrácia do jesenného kurzu 2021

Kurz korčuľovania pre deti od 4 rokov začína v nedeľu 3.10. a končí 19.12.2021 po dobu 12 týždňov. Korčuľujeme v čase od 9.00hod do 13.00hod podľa veku a možností, skupiny oznámime mailom najneskôr 5 dní pred prvým stretnutím na ľade.

Členský príspevok za kurz dieťa je 108,00 Eur
Bankové spojenie: IBAN SK35 0900 0000 0051 7375 5594
Do správy pre prijímateľa vpíšte: CP_celé meno dieťaťa, ak platíte dve deti, platba spoločne, uveďte obe mena

Úhrada bankovým prevodom alebo vkladom na účet od zaregistrovania do 28.09.2021 (nie skôr) Neuhradená rezervácia zaniká dňom 1.10.2021.

Ak ste už s nami korčuľovali a pri prerušení ste požiadali o následné pokračovanie v novom jesennom kurze, prosím vyplňte formulár a do kolónky "Dieťa je..." uveďte možnosť POKRAČUJE v prerušenom kurze. Ozveme sa vám samostatne mailom, prosím zatiaľ neuhrádzajte, vaša suma bude iná. V prípade, že registrujete dve deti, prosím vypíšte formulár dva-krát.

Pri nových okolnostiach, vládnych nariadeniach s Covid-19, vás budeme informovať cez FB: Škola korčuľovania Aréna Bago, rovnako mailom. Skupiny budú v počte 15 detí na ľade. V prípade, že nastane lock-down, alebo podobné obmedzenia, kurz prerušíme a dokorčuľujeme neskôr.

Stretnutie rodičov, sa uskutoční v utorok 21.09.2021 o 17.00hod v Aréna Bago, ak ste už s nami korčuľovali, vaša účasť na rodičovskom nie je povinná. Prosíme Vás, ste prišli len jeden rodič.

Rovnako touto cestou pozývam maminy a ocinov, tety aj susedky staňte sa vzorom detí a príďte si zakorčuľovať s nami, hanba bokom, naučíme Vás rovnako padať, ale hlavne korčuľovať. Skupina DOSPELÝCH korčuľuje každý pondelok od 4.10 do 13.12 o 18.20hod, ak máte záujem ste srdečne vítaní, prosím prídete na stretnutie rodičov, o 17.30hod. v ten istý deň.

Ďakujeme pekne a vidíme sa na ľade.

Jarka Kreškóciová
0915 703 541
Škola KORČUĽOVANIA Aréna Bago

Malý šéfkuchár bez čapice OZ
Email *
Meno a priezvisko dieťaťa: *
Aktuálny vek dieťaťa: *
Dieťa je: *
Required
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: *
Mobilný kontakt: pr. 0915 703 541 *
Email *
Súhlas zákonného zástupcu. Za účelom propagácie prevencie detskej obezity a zdravého životného štýlu dávam súhlas organizácií OZ Malý šéfkuchár bez čapice, zverejňovať fotografie a video detí z aktivít kurzov Školy korčuľovania na FB. Rovnako udeľujem súhlas so pracovaním osobných údajov uvedených v tejto registrácií, podľa zák.č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR na účely spojené s aktivitami tohto združenia v súlade so stanovami (dostupné online). Tieto údaje udeľujem dobrovoľne. *
Required
Ako zákonný zástupca, čestne prehlasujem, že na kurz korčuľovania prinesiem svoje dieťa vždy zdravé a spôsobilé športovať a nebudem ohrozovať zdravie iných detí ani svojho počas celého kurzu. *
Required
Zákonný zástupca, týmto dávam súhlas k členstvu svojho dieťa pre organizáciu Malý šéfkuchár bez čapice OZ na obdobie kurzu korčuľovania od 04.10. do 19.12.2021. *
Required
Ďakujeme za dôveru, vidíme sa na stretnutí rodičov dňa 21.9.2021 o 17.00hod. Prajeme pekný deň, Jarka Kreškóciová
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy