Τίτλος προτεινόμενου βιβλίου: *
Your answer
Παρακαλούμε σημειώστε αν πρόκειται για: *
Ποιος κάνει την πρόταση: *
Στοιχεία εκείνου ή εκείνης που προτείνει το βιβλίο
Όνομα: *
Your answer
Επώνυμο: *
Your answer
Εργασιακή θέση:
Your answer
Ίδρυμα/Οργανισμός 1:
Your answer
Ίδρυμα/Οργανισμός 2:
Your answer
Συνοπτικό βιογραφικό (80-100 λέξεις):
Your answer
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: *
Your answer
Πόλη/Χώρα: *
Your answer
Ταχυδρομικός κώδικας (ή Τ.Θ.): *
Your answer
Tηλέφωνο 1: *
Your answer
Τηλέφωνο 2:
Your answer
Ηλ. διεύθυνση (Email): *
Your answer
Προηγούμενες δημοσιεύσεις (επιλογή μέχρι 6 έργων):
Your answer
Να συμπληρωθεί, αν το βιβλίο προτείνεται και από δεύτερο πρόσωπο
Όνομα:
Your answer
Επώνυμο:
Your answer
Εργασιακή θέση:
Your answer
Ίδρυμα/Οργανισμός 1:
Your answer
Ίδρυμα/Οργανισμός 2:
Your answer
Συνοπτικό βιογραφικό (80-100 λέξεις):
Your answer
Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση:
Your answer
Πόλη/Χώρα:
Your answer
Ταχυδρομικός κώδικας (ή Τ.Θ.):
Your answer
Tηλέφωνο 1:
Your answer
Τηλέφωνο 2:
Your answer
Ηλ. διεύθυνση (Email):
Your answer
Προηγούμενες δημοσιεύσεις (επιλογή μέχρι 6 έργων):
Your answer
Αν η πρόταση υποβάλλεται από περισσότερο πρόσωπα, προσθέστε τα στοιχεία τους:
Your answer
Σχετικά με το προτεινόμενο βιβλίο
Γενικό γνωστικό αντικείμενο (επιλέξτε ένα): *
Καταγράψτε 5-10 λέξεις κλειδιά που περιγράφουν το προτεινόμενο βιβλίο:
Your answer
Συνοπτική περιγραφή (έως 200 λέξεις):
Your answer
Κατάλογος Περιεχομένων του βιβλίου: *
Your answer
Παρακαλούμε σημειώστε την εκτιμώμενη έκταση κάθε κεφαλαίου σε λέξεις:
Your answer
Πώς θα περιγράφατε το βιβλίο με μία πρόταση;
Your answer
Πώς θα περιγράφατε αναλυτικότερα (σε μία ή δύο παραγράφους) το προτεινόμενο βιβλίο για την προώθησή του στο κοινό;
Your answer
Ποια είναι η έκταση του βιβλίου σε σελίδες (για ήδη υπάρχοντα βιβλία που προτείνονται για μετάφραση ή επανέκδοση) ή ποια αναμένετε να είναι η συνολική έκταση του βιβλίου σε λέξεις (για βιβλία υπό συγγραφή);
Your answer
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
Αν γίνει αποδεκτό το βιβλίο, πότε υπολογίζετε να το παραδώσετε; *
Your answer
Περιέχει το βιβλίο σας μέρη που έχουν δημοσιευτεί αλλού σε κάποια μορφή (λ.χ. ως άρθρα, ως κεφάλαια σε άλλα βιβλία, σε προηγούμενες εκδόσεις, στα ελληνικά ή σε άλλη γλώσσα); Παρακαλούμε προσδιορίστε: *
Your answer
Περιέχει το βιβλίο σας μέρη που έχουν δημοσιευτεί αλλού σε κάποια μορφή (λ.χ. ως άρθρα, ως κεφάλαια σε άλλα βιβλία, σε προηγούμενες εκδόσεις, στα ελληνικά ή σε άλλη γλώσσα); Παρακαλούμε προσδιορίστε με ακρίβεια: *
Your answer
Περιέχει το βιβλίο μέρη για τα οποία θα χρειαστεί οι Εκδόσεις ΕΑΠ να πάρουν πνευματικά δικαιώματα (εικόνες ή κείμενα); Παρακαλούμε προσδιορίστε με ακρίβεια: *
Your answer
Περιέχει το βιβλίο φωτογραφίες, πίνακες, διαγράμματα, επίμετρα, κ.ο.κ.; Παρακαλούμε προσδιορίστε με ακρίβεια: *
Your answer
Περιέχει το βιβλίο μέρη γραμμένα σε άλλες γλώσσες ή σε παλιότερες μορφές της ελληνικής; Αν ναι, παρακαλούμε προσδιορίστε: *
Your answer
Υπάρχει πιθανότητα κάποιας χορηγίας ή χρηματοδότησης για την έκδοση; Αν ναι, παρακαλούμε προσδιορίστε φορέα και ποσόν:
Your answer
Παρακαλούμε να επισυναφθεί ένα πλήρες κεφάλαιο του προτεινόμενου βιβλίου (e-mail).
Παρακαλούμε να περιγράψετε σε αυτοτελές κείμενο το στόχο, τη μεθοδολογία, τα βασικά ευρήματα, αλλά και τους περιορισμούς της έρευνάς σας (μόνο για συγγραφείς και επιστημονικούς επιμελητές-τριες)

mailto:info@houp.gr
Αναγνωστικό κοινό, αγορά και προώθηση
Δώστε μία λίστα σημαντικών βιβλίων στο στενότερο γνωστικό αντικείμενο όπου εντάσσεται το βιβλίο:
Your answer
Πώς θα διαφέρει το προτεινόμενο βιβλίο από αυτά; Ποια θα είναι η συνεισφορά του;
Your answer
Ποιο είναι το βασικό αναγνωστικό κοινό για το προτεινόμενο βιβλίο;
Your answer
Σε ποιο άλλο αναγνωστικό κοινό μπορεί να απευθύνεται;
Your answer
Ποια είναι τα ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, ιδρύματα ή οργανισμοί που ανήκουν στο στενότερο γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου βιβλίου;
Your answer
Υπάρχουν μαθήματα σε πανεπιστημιακό επίπεδο στα οποία το βιβλίο θα μπορούσε να ενταχθεί ως προτεινόμενη βιβλιογραφία ή ως διδακτικό σύγγραμμα; Παρακαλούμε προσδιορίστε επίπεδο (προπτυχιακό/μεταπτυχιακό), τίτλο μαθήματος, πανεπιστήμιο και ονόματα διδασκουσών/-όντων (αν γνωρίζετε):
Your answer
Ποια επιστημονικά περιοδικά, ιστολόγια ή ιστοσελίδες θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται για το βιβλίο σας ή/και για να κρίνουν το βιβλίο σας;
Your answer
Έχετε σκεφτεί εσείς άλλες πιθανές προωθητικές ενέργειες για το βιβλίο και, αν ναι, ποιες;
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service