Festival VIRTUAL Riga Symphony 2020 Participant registration | Dalībnieka pieteikums | Анкета участника
Email *
Participant Name | Dalībnieka Vārds | Имя участника | *
Participant or Group Name | Dalībnieka Vārds vai Grupas nosaukums | Имя участника или Название группы | Please fill the information accurately, this information will be used on diplomas| Lūdzam aizpildīt datus precīzi, jo tie tiks izmantoti dalībnieku diplomu | Пожалуйста, заполняйте внимательно данные, последние будут использованы в дипломах (заполнять Латинскими буквами ) | ПЕРВАЯ ЗАГЛАВНАЯ ОСТАЛЬНЫЕ МАЛЕНЬКЕ БУКВЫ !
Participant Surname | Dalībnieka Uzvārds | Фамилия участника| *
Please fill the information accurately, this information will be used on diplomas | Lūdzam aizpildīt datus precīzi, jo tie tiks izmantoti dalībnieku diplomu | Пожалуйста, заполняйте внимательно, данные будут использованы в дипломах (заполнять Латинскими буквами ) | ПЕРВАЯ ЗАГЛАВНАЯ ОСТАЛЬНЫЕ МАЛЕНЬКЕ БУКВЫ !
Country | Valsts | Страна | *
| angļu valodā | пишите на английском языке |
Participant's age | Dalībnieka vecums | Возраст участника *
Age of the participant at the time of the festival | Dalībnieka vecums festivāla laikā | Возраст на момент проведения фестиваля | (only numbers | tikai skaitļi | только цыфры )
Age categories | Vecuma kategorija | Возрастные категории | *
For groups please select age category based on the older group participant | Grupām lūdzam izvēlēties kategoriju atbilstoši vecākā dalībnieka vecumam | Для Групп- Пожалуйста, выберите возрастную группу на основании возраста старшего участника | years ; gadi ; лет |
The nomination | Nominācija | Номинация *
Participants who are willing to take part in more than one nomination need to fill out separate applications | Dalībniekiem , kuri vēlas piedalīties vairākās nominācijās , ir jāaizpilda atsevišķa pieteikuma anketa par katru no tām. |Можно участвовать в нескольких номинациях, для каждой заполняется отдельная анкета.
The song | Dziesma | Песня| *
The title of the song ( Please write without brackets ) | Dziesmas nosaukums (Lūdzu rakstiet bez iekavām) | Наименование композиции (пишете без кавычек)|ПЕРВАЯ ЗАГЛАВНАЯ ОСТАЛЬНЫЕ МАЛЕНЬКЕ БУКВЫ !
YOUR Instagram
YOUR Facebook
VIDEO Participant's performance | VIDEO Uzstāšanas | VIDEO Выступление | *
Please add a link (registered song), to hear/see performance of the participant Please add the link - the file name must be written in form of - SURNAME_NAME_NAME SONG_NOMINATION - Example: Berzina_Marija_HURT_WH | - , Lūdzam pievienot pieteiktās kompozīcijas tiešsaisti Failam nosaukumā jāiekļauj - UZVĀRDS_VĀRDS_ DZIESMAS NOSAUKUMS_NOMINĀCIJA - piemēram: Berzina_Marija_HURT_WH | Пожалуйста, добавьте ссылку заявленой композиции для скачивания , в название файла должны быть записаны - ФАМИЛИЯ_ИМЯ_НАЗВАНИЕ ПЕСНИ_НОМИНАЦИЯ - Пример: Berzina_Marija_HURT_WH | You can use this resource.| Var izmantot | Можно использовать этот ресурс https://ru.files.fm/ Используйте - Длительность хранения - 2 месяца |Jāizvēlās failu glabāšanas laiks - 2 mēneši | Please select a storage period of 2 months. |
The song author | Dziesmas autors | Автор песни | *
The song composer and author | Dziesmas komponists un teksta autors | Композитор песни и автор текста |
Copyrights | Autortiesības | Авторские права | *
Please accept that you have read and understood the contest regulations and copyright policy | Lūdzam apstiprināt, ka esat iepazinušies ar konkursa nolikumu un autortiesības politiku | Просим подтвердить, что ознакомились с положением конкурса и принимаете политику авторский прав |
Required
Biography | Biogrāfija | Биография | *
Short biography of the participant's creative activity. | Īsa dalībnieka radošā biogrāfija | Kороткое описание биографии участника
Participant's Photo| Dalībnieka fotogrāfija | Фотография участника | *
Please add a link to download participants photo (PORTRAIT !) . Photo must be in a good quality with one color background, max. size up to 2 MB , the file name must be written in form of - SURNAME_NAME_NAME . Lūdzam pievienot tiešsaisti uz dalībnieka fotogrāfiju (PORTRETS !) . Fotogrāfijai jābūt labā kvalitātē ar vienkrāsainu fonu, izmērā līdz 2Mb , Failam nosaukumā jāiekļauj - UZVĀRDS_VĀRDS_ | Пожалуйста, добавьте ссылку для скачивания фотографии участника (ПОРТРЕТ! ). Фото должно быть хорошего качества, содержать монотонный фон и быть менее 2 МБ , в название файла должны быть записаны - ФАМИЛИЯ_ИМЯ_ (Латинскими буквами ) | You can use this resource.| Var izmantot | Можно использовать этот ресурс https://ru.files.fm/ Используйте - Длительность хранения - 2 месяца |Jāizvēlās failu glabāšanas laiks - 2 mēneši | Please select a storage period of 2 months. |
Vocal coach | Vokālais pasniedzējs | Вокальный педагог *
Establishment's/school's/Vocal coach name and surname, Where the participant studies music | Mācību iestādes/Skolas/Vokālā pasniedzēja Vārds un Uzvārds/Nosaukums, Kur dalībnieks mācas | Имя, Фамилия /название учреждения/школы/вокального педагога . Где у кого обучается участник |
Contact information | Kontaktinformācija | Контактные данные *
Establishment's/school's or vocal coach Contact information , Add e-mail, or other type of contact information | Mācību iestādes/Skolas/Vokālā pasniedzēja kontaktinformācija , Pievienojiet e-pastu vai citu kontaktu informāciju | Контактные данные учреждения/школы/вокального педагога | Добавьте эл. почту или другой тип контакта
Electronic diploma I Elektroniskais diploms I Электронный диплом
Please submit the name and surname of the vocal coach to whom address the diploma of achievement. I Lūdzam norādīt vokālā pedagoga vārdu un uzvārdu , kuram nosūtīt elektronisko pateicības diplomu. I Укажите Имя Фамилию Педагога на чьё имя выслать электронный диплом благодарности (заполнять Латинскими буквами )
Important information | Svarīga informācija | Важная информация | *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy