Αρχαία Ελληνικά Α΄Γυμνασίου:Οριστική ρημάτων ενεργητικής φωνής
Άσκηση επιλογής του σωστού τύπου

Email *
Οριστική ρημάτων ενεργητικής φωνής
Ονοματεπώνυμο *
α) το γ΄πληθυντικό ενεστώτα του ρήματος κελεύω είναι: *
1 point
Required
β) το α΄πληθυντικό ενεστώτα του ρήματος κελεύω είναι: *
1 point
Required
γ) το α΄πληθυντικό ενεστώτα του ρήματος είμί είναι: *
1 point
Required
δ) το γ΄πληθυντικό παρατατικού του ρήματος είμί είναι: *
1 point
Required
ε) το γ΄πληθυντικό παρατατικού του ρήματος κελεύω είναι: *
1 point
Required
στ) το γ΄ενικό παρατατικού του ρήματος ἀγορεύω είναι: *
1 point
Required
ζ) το γ΄ενικό παρατατικού του ρήματος άναγορεύω είναι: *
1 point
Required
η) το γ΄ενικό μέλλοντα του ρήματος πράττω είναι: *
1 point
Required
θ) το γ΄πληθυντικό μέλλοντα του ρήματος δουλεύω είναι: *
1 point
Required
ι) το β΄πληθυντικό μέλλοντα του ρήματος πέμπω είναι: *
1 point
Required
ια) το α΄πληθυντικό μέλλοντα του ρήματος λέγω είναι: *
1 point
Required
ιβ)το β΄ ενικό αορίστου του ρήματος κωλύω είναι: *
1 point
Required
ιγ) το γ΄ ενικό αορίστου του ρήματος ρίπτω είναι: *
1 point
Required
ιδ) το γ΄ πληθυντικό αορίστου του ρήματος ἐλπίζω είναι: *
1 point
Required
ιε) το α΄ πληθυντικό αορίστου του ρήματος ὀνομάζω είναι: *
1 point
Required
ιστ) το β΄ πληθυντικό αορίστου του ρήματος τάττω είναι: *
1 point
Required
ιζ) το β΄ πληθυντικό αορίστου του ρήματος ἀποπέμπω είναι: *
1 point
Required
ιη) ο τύπος ἐδιώκετε είναι: *
1 point
Required
ιθ) ο τύπος ἔλεξαν είναι: *
1 point
Required
κ) ο τύπος ἄρξει είναι: *
1 point
Required
κα) ο τύπος ἐνόμιζον είναι: *
1 point
Required
κβ) ο τύπος ἠλέγχομεν είναι: *
1 point
Required
κγ) ο τύπος γράψετε είναι: *
1 point
Required
κδ) ο τύπος ἁλιεύεις είναι: *
1 point
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy