Zapisy na Juwenaliowy Turniej w bilarda 2018
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Juwenaliowy turniej w kręgle, bilard i darta zwanym dalej Turniejem, jest Samorząd Studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą przy ul. Gagarina 21/27 w Toruniu.
2. Współorganizatorem konkursu jest klub Lucky Star
3. Z ramienia Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu konkurs organizuje Wojciech Kasprowicz . Z organizatorem można się kontaktować za pomocą e-mail: w.r.kasprowicz@gmail.com Tel 660 -516-879
4. Uczestnikami konkursu mogą być w pierwszej kolejności studenci UMK, następnie doktoranci UMK, absolwenci UMK i studenci innych uczelni.
5. Konkurs odbędzie się 17 maja - czwartek o godzinie 14 w klubie Lucky Star- C.H.R. Toruń Plaza Poziom I. ul. Broniewskiego 90, 87-100 Toruń. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu określonego w punkcie 5.
6. Oficjalna strona internetowa Juwenaliów, zwana dalej Stroną internetową, znajduje się pod adresem internetowym:www.juwenalia.umk.pl, natomiast oficjalny fanpage znajduje się na portalu społecznościowym facebook pod nazwą Juwenalia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
7. Z Organizatorem mogą współpracować osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną , które zawrą stosowną umowę w formie pisemnej.

§ 2
Zgłoszenia
1. Warunkiem zgłoszenia się do Konkursu jest wysłanie zgłoszenia online, wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu.
2 Zgłaszający jest zobowiązany podać swoje dane podstawowe (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwę grupy, jeżeli takowa istnieje oraz imiona i nazwiska członków grupy).
3 Liczy się kolejność zgłoszenia.
4 Organizator potwierdzi Zgłaszającemu, status zgłoszenia (zakwalifikowany, rezerwowy, niezakwalifikowany)
5 Organizator może poprosić o ponowne wypełnienie zgłoszenia, podając przy tym powód takiej prośby.

§ 3
Warunki konkursu
1.Uczestnicy zobowiązani są stawić się klubie, 20 minut przed oficjalnym rozpoczęciem turnieju w celu weryfikacji obecności, danych uczestników oraz wniesienia opłat
2.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu klubu, oraz regulaminów użytkowania sprzętu
3.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania kultury i ogólnie przyjętych norm zachowania etycznego
4.Uczestnicy nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani innych używek
5. Wszystkie informacje dotyczące zasad i przebiegu rozgrywek zostaną objaśnione na miejscu przed rozpoczęciem każdej z rozgrywek


§ 3
Odpowiedzialność Organizatora
1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku, wykonanie zdjęć i nagrań do wykorzystania przez Organizatora w celach niekomercyjnych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu powstałe w trakcie konkursu.
3. Organizator ma prawo do wykluczenia z konkursu Uczestnika, który zakłóca jego przebieg lub zachowują się niestosownie, lub zagraża innym uczestnikom konkursu
4. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie może być zaskarżana.
5. Organizator ze Zgłaszającymi może kontaktować się drogą telefoniczną i e-mailową, zawsze podając powód swojego kontaktu.
6. W przypadku zgłoszenia się do konkretnego konkursu mniej niż 5 uczestników Organizator podejmie decyzję o jego odbyciu się.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
8. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora

Nazwa Drużyny *
Your answer
Imię i nazwisko gracza nr 1 *
Your answer
Imię i nazwisko gracza nr 2 *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Mail do kontaktu *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms