Zainteresovani za NTC kamp 2021.
Poštovani, ovo je prijavna forma gde možete ostaviti podatke kako bismo Vas obavestili kada budemo imali formiranu ponudu za NTC kamp 2021. godine. Za dodatna pitanja, kontaktirajte nas putem mejla kamp@ntcucenje.com
Email address *
Izaberite državu za koju želite da dobijete obaveštenje: *
Required
Saglasno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, zainteresovani se obaveštava da se podaci o ličnosti prikupljaju u cilju informisanja o planiranim terminima NTC kampova i drugim NTC dešavanjima, da se obrada i čuvanje podataka vrši na osnovu zakona, da će rukovalac podataka na adekvatan način zaštiti podatke o ličnosti od zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, odnosno preduzeće sve neophodne tehničke i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa standardima, da će se podaci o ličnosti koristiti prilikom obaveštavanja učesnika o terminima NTC kampova i NTC dešavanjima, da se pristanak na obradu podataka o ličnosti može opozvati bez zakonskog osnova, u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik, te da je dužan rukovaocu nadoknaditi opravdane troškove i štetu u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.Ovim putem potvrđujem da sam obavešten/a o obradi podataka o ličnosti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i dajem dobrovoljni pristanak da se podaci koje dostavljam obrađuju u smislu navedenog Zakona. *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy