โปรดอ่านคำชี้แจง โดยละเอียด
1. นักเรียนกรอกข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน
2. เมื่อนักเรียนยื่นคำร้องขอแบบออนไลน์แล้ว รอโรงเรียนดำเนินการอย่างน้อย 3 วันทำการ สามารถมาติดต่อรับเอกสารด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารวิชาการ
3. หากนักเรียนยื่นคำร้องขอแบบออนไลน์ หลังเวลา 16.00 น.ของแต่ละวัน ให้ถือว่าเป็นคำร้องขอของวันถัดไป
หากนักเรียนยื่นคำร้องขอแบบออนไลน์ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ถือว่าเป็นคำร้องขอของวันทำการถัดไป
4. สำหรับการขอ ปพ.7 หรือหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียนปัจจุบัน วันที่มารับเอกสารนักเรียนต้องนำรูปถ่ายชุดนักเรียน ระดับชั้นปัจจุบัน โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร(เท่านั้น) ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องไม่เป็นรูปถ่ายด่วน โพลารอยด์ รูปเซลฟี่ รูปถ่ายสติ๊กเกอร์ รูปที่ปริ้นท์เองลงกระดาษโฟโต้ หรือภาพสแกน)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร. Report Abuse