"Yêu cầu hỗ trợ" tại khu vực Seattle COVID-19
Xin chào các gia đình Việt Nam.

Chúng tôi sẽ tạm dừng biểu mẫu ghi danh này để chúng tôi có thể tập trung vào việc cung cấp thực phẩm cho những người lớn tuổi không có phương tiện mua thực phẩm và hỗ trợ trong trong trận đại dịch này. Nếu bạn hay gia đình bạn cần thực phẩm, vui lòng gọi 469-348-5592. Chúng tôi sẽ giúp bạn đăng ký vô chương trình khác dựa trên nhu cầu của bạn.

Cảm ơn,

Đội hỗ trợ lẫn nhau - Viet Mutual Aid
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy