แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
คำนำหน้า
ชื่อ-สกุล
Your answer
คณะ
Your answer
สาขา
Your answer
รหัสนักศึกษา
Your answer
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
E-mail
Your answer
สถานภาพการมีงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน (กรณีมีงานทำ)
Your answer
ชื่อตำแหน่งงาน
Your answer
เงินเดือน
Your answer
ระยะเวลาที่ได้งานทำ
ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาวิชาที่ท่านได้ศึกษาหรือไม่
ท่านสามารถนำความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานที่ทำอยู่ขณะนี้เพียงใด
ท่านอยากให้ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น มีการพัฒนาบัณฑิตทางด้านใดเพิ่ม
Your answer
อื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms