ทุน SAU SMART เรียนฟรี ปีแรก
ทุน SAU SMART เรียนฟรีปีแรก

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ต้องศึกษาในหลักสูตรที่ใช้เวลา 4 ปี เท่านั้น โดยผลการเรียนมีเกรด 4 จำนวน 5 วิชาขึ้นไป (ใช้ผลการเรียน 5 เทอมการศึกษา)
2.จำนวนเงินที่ได้รับ เป็นค่าหน่วยกิต คำบำรุงการศึกษาตลอดปีการศึกษา
3.ระยะเวลาการให้ทุนจำนวน 2 ภาคการศึกษา ( 1 ปี )
4.มอบทุนการศึกษาคณะละ 1 ทุน โดยมีมูลค่าทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
สนับสนุนทุนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ทุน / คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ทุน / คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ทุน นิติศาสตร์ จำนวน 1 ทุน (ใบรับสมัครทุนการศึกษาแยกตามคณะ)
5.สามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งผู้สมัครผ่านทางออนไลน์และผู้ที่สมัครด้วยตนเอง ณ จุดรับสมัคร
6.เกณฑ์การตัดสินโดยคัดเลือกจากผู้มีคะแนนสูงสุด 1-4 จากการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ( กรณีลำดับที่ 1-4 สละสิทธิ์รับทุน จะให้สิทธิ์รับทุนกับผู้มีคะแนนสูงสุดลำดับถัดไปเพื่อให้ครบ 4 ทุน )
7.ภายในระยะเวลาการขอรับทุน ต้องปฎิบัติายในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
8.เปิดรับสมัครทุนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ม.ค. 62
9.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 ก.พ. 62 ทางเว็บไซต์
10.สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 23 ก.พ. 62 ณ ห้องรับสมัครนักศึกษาใหม่
11.ประกาศผลการคัดเลือก : 2 มี.ค. 62 ทางเว็บไซต์
12.รายงานตัว : 2 - 31 มี.ค. 62 ณ ห้องรับสมัครนักศึกษาใหม่
13.พิธีมอบทุน : วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562

ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
Line ID *
Your answer
มาจากโรงเรียน *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รายวิชาได้เกรด 4 จำนวน 5 วิชาคือ (โปรดระบุวิชา ) *
Your answer
คณะที่ต้องการสมัคร *
Your answer
สาขาวิชา *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Southeast Asia University. Report Abuse - Terms of Service