Strategija kulture Grada Zadra - kulturne potrebe
Pred Vama je kratak upitnik kojim se želi utvrditi kulturne potrebe građana Zadra u svrhu izrade Strategije kulture Grada Zadra.

Vaše sudjelovanje će pomoći usmjeriti izradu ove strategije, a Vaši odgovori i prijedlozi su važni jer će se koristiti kao izraz stvarnih potreba građana u kulturi.

Molimo vas da označite koliko često posjećujete ili koristite navedene kulturne sadržaje:
Kazališne predstave *
Koncerti klasične glazbe *
Koncerti zabavne glazbe *
Muzeji *
Izložbe likovne i kiparske umjetnosti *
Knjižnice *
Tradicionalne manifestacije *
Javna predavanja, okrugli stolovi, predstavljanja i druga okupljanja na temu kulture *
Kojim putem se najčešće informirate o kulturnim sadržajima? *
Koliko ste uključeni u stvaranje kulturnog sadržaja u programima udruga u kulturi, kulturno-umjetničkim amaterskim organizacijama i slično? *
Izaberite kulturne sadržaje koji se održavaju za vrijeme turističke sezone koje ste posjetili barem jednom (možete izabrati više odgovora): *
Required
Molimo Vas da ocijenite koliko ste zadovoljni ponudom u sljedećim kulturnim djelatnostima. Izaberite vrijednost od 1 (uopće nisam zadovoljan/a) do 5 (u potpunosti sam zadovoljan/a) za svaku od djelatnosti.
Kazališna umjetnost *
Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti *
Knjižnična i izdavačka djelatnost *
Kreativne i inovativne kulturne djelatnosti *
Vizualne umjetnosti *
Očuvanje kulturne baštine *
Filmska djelatnost *
Koje promjene želite u kulturnom životu grada?
Your answer
Vaša e-mail adresa*:
* Vašu adresu će se koristiti za svu daljnju komunikaciju, a sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, u svakome trenutku možete povući svoj pristanak za navedenu svrhu upotrebe Vaše adrese.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service