İzmir SEV Ön Kayıt Bilgi Formu
2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları ön kayıt bilgi dokümanı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Ön kayıt ve bilgilendirme için ilgili formun eksiksiz doldurulması önem taşımaktadır.
ÖĞRENCİ AİT BİLGİLER
Öğrencinin Adı Soyadı *
T.C Kimlik Numarası *
Geldiği Okulun Adı: *
2021-2022 Yılı Sınıf Seviyesi: *
Doğum Tarihi *
MM
/
DD
/
YYYY
Doğum Yeri/İli *
Cinsiyeti *
VELİYE AİT BİLGİLER
Velinin Adı Soyadı *
Velinin Cep Telefonu *
Velinin Ev Telefonu *
Velinin E-posta Adresi: *
Anne / Baba Sağlık ve Eğitim Vakfı Okulları (İzmir SEV, Üsküdar SEV, Tarsus SEV, ACI, UAA, TAC.SAC) mezunudur. *
AYDINLATMA YAZISI
Ön Kayıt Bilgi Formu’nun imzalandığı tarih itibariyle Sağlık ve Eğitim Vakfı (“Vakıf”) ve SEV Amerikan Okulları Eğitim A.Ş. [“Okul”] ile kişisel verilerimi paylaşmış bulunmaktayım.
İlgili form ile iletmiş olduğum şahsıma ait kişisel veriler ile kaydolacak öğrencilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tâbi olduğunu ve bu hususta Vakıf ve Okul’un tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim. Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğumun bilincindeyim; a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde/yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini /yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
AÇIK RIZA Dernek ve Vakıf tarafından söz konusu kişisel verilerim, bilgilerini verdiği öğrencimin okula kaydolması amacıyla gerekli işlemlerin yapılabilmesi için işlenmektedir. Öğrencinin kesin kaydı yapılırsa sizden alınacak ek bilgilerle birlikte, mevzuat kapsamında öngörüldüğü süre kadar saklanacak, ön kayıt sonunda kesin kayıt olmaz ise 2 yıl süre ile Okul nezdinde saklanacak, istatistik ve değerlendirme amacıyla Vakıf’a da aktarılmaktadır.İşbu muvafakatname, kişisel verilerimin işlenmesine, saklanmasına ve yurtiçi veya yurtdışına aktarılmasına ilişkin açık rızamı içermektedir. Yukarıda söz edilen mevzuata ilişkin açık rızamı içeren işbu muvafakatname tarafımdan hiçbir baskı altında kalmadan hür irademle imzalanmıştır. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of SEV Elementary Schools. Report Abuse