5/9 แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
คำชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้เป็นแบบประเมินที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประชุม นำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา การจัดประชุมครั้งต่อไป จึงขอให้ท่านผู้ปกครองได้ตอบให้ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความคิดเห็น 5 พึงพอใจมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น 4 พึงพอใจมาก
ระดับความคิดเห็น 3 พึงพอใจปานกลาง
ระดับความคิดเห็น 2 พึงพอใจน้อย
ระดับความคิดเห็น 1 พึงพอใจน้อยที่สุด
รายการประเมิน *
5
4
3
2
1
ความพึงพอใจที่ได้รับเชิญมาประชุม
ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุม
ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการประชุม
ความเหมาะสมของวันที่นัดมาประชุม (วันเสาร์-อาทิตย์)
บรรยากาศในการประชุม การต้อนรับของคณะครู
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มาประชุม
เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการประชุม
การดำเนินกิจกรรมการประชุมของครูที่ปรึกษา
ประโยชน์การนำไปใช้ในการดูแลนักเรียน
ความต้องการในการประชุมครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service