Projekt ogólnopolskich standardów diagnozy psychologicznej

Poniższa ankieta została opracowana w celu umożliwienia wszystkim psychologom zaangażowanym w praktykę diagnostyczna wyrażenie opinii na temat projektu standardów diagnozy psychologicznej opracowanych przez Ogólnopolską Sekcje Diagnozy Psychologicznej PTP.
Zapraszamy do ustosunkowania się do treści i formy standardów poprzez uzupełnienie poniższej ankiety. Można w niej wyrazić swoje zdanie dotyczące całości standardów lub ustosunkować się do konkretnych punktów.
Przy każdym punkcie prosimy o ocenę treści standardu na trzech wymiarach: na ile jest zrozumiały, merytorycznie zasadny oraz możliwy do zastosowania w praktyce w Pana/Pani miejscu pracy. Za każdym razem istnieje także dodatkowa możliwość zaproponowania innego brzmienia standardu w puste miejsce na komentarze pod skalami oceny każdego standardu.

Zapraszamy do konsultacji społecznych!

Ankieta będzie dostępna do końca maja 2014 roku.

    This is a required question
    This is a required question