แบบลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ สพป.เลย 1
E-Mail ท่านจะได้รับอีเมล์ @loei1.go.th ประกอบด้วย ชื่อภาษาอังกฤษเต็ม+"."+นามสกุลภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก+@loei1.go.th) ตัวอย่าง Mr.monthol promsanthie อีเมล์คือ monthol.pro@loei1.go.th
พัฒนาโดย นายมณฑล พร้อมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และนายจักรกฤษ อาจแก้ว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

***เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วสามารถตรวจรายชื่อตามอักษร ทางเว็บไซต์ gg.gg/mailteacherloei1
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of loei1. Report Abuse