Визначення рівня задоволеності  здобувачів PhD організацією та проведенням освітнього процесу в Університеті
Оцініть, будь ласка, освітньо-наукову програму з точки зору Ваших результатів навчання  по шкалі від 0 до 5 (де 0 - не можу оцінити; 5 - оцінюю на найвищому рівні).
Дякуємо за участь!
Ваша думка дуже важлива для поліпшення якості освітнього процесу в Університеті.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ПІП за бажанням
Оберіть освітньо-наукову програму   підготовки докторів філософії,  за якою ви навчаєтесь * *
1. Чи ознайомлені Ви зі змістом освітньо-наукової програми (ОНП) *
2. Чи долучались Ви до обговорення, розробки і перегляду освітньо-наукової програми? *
3. Чи мали Ви інформацію про цілі та програмні результати навчання? *
4. Чи задоволені Ви переліком освітніх компонентів (навчальних дисциплін) освітньо-наукової програми? *
5. Як ви оцінюєте логічну послідовність вивчення навчальних дисциплін? *
6. Які навчальні дисципліни, на вашу думку, необхідно включити в зміст ОНП? *
7. Чи задоволені Ви індивідуальною освітньою траєкторією  програми, за якою ви навчаєтесь?
Clear selection
8. Чи був запропонований Вам перелік дисциплін вільного вибору? *
9. Чи задоволені Ви розкладом навчальних занять? *
10. Як ви оцінюєте своє навантаження (кількість дисциплін на семестр, кількість годин на тиждень аудиторної роботи)? *
11. Чи влаштовує Вас співвідношення між аудиторними годинами та самостійною роботою, що відводиться на вивчення навчальних дисциплін? *
12. Оцініть якість викладання навчальних дисциплін науково-педагогічними працівниками за освітньо-науковою програмою *
13.  Чи впроваджується в освітній процес інноваційні та інтерактивні технології навчання *
14. Чи залучалися професіонали-практики до проведення аудиторних занять *
15. Чи проводяться в університеті майстер-класи, зустрічі з відомими людьми, практиками *
16. Чи популяризують викладачі академічну доброчесність? *
17. Чи дотримуються викладачі академічної доброчесності? *
18. Оцініть чіткість та зрозумілість критеріїв оцінювання навчальних досягнень. *
19. Чи дають контрольні заходи змогу об'єктивно оцінити Ваші досягнення за результатами навчання? *
20. Чи достатньо навчально-методичного забезпечення для отримання програмних результатів навчання? *
21. Оцініть якість практичної підготовки за освітньо-науковою програмою *
22. Чи здобули Ви компетентності під час практичної підготовки, які необхідні для подальшої професійної діяльності? *
23. Як ви оцінюєте доступ до електронних інформаційних ресурсів університету? *
24. Як ви оцінюєте рівень матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу для досягнення цілей освітньо-наукової програми? *
25. Чи використовуєте Ви систему дистанційної освіти під час освітнього процесу? *
26. Чи задовольняє вас якість освітньої підготовки, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки в університеті *
27. Чи можна охарактеризувати освітнє середовище Університету як психологічно безпечне? *
28. Як у цілому ви оцінюєте  організацію освітнього процесу за обраною освітньо-науковою програмою? *
29. Як Ви оцінюєте якість освітньо-наукової програми? *
30. Надайте, будь-ласка, свої пропозиції щодо покращення якості освітнього процесу *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.