Arctanderbyen oppussing 2014-15

Kjære nabo!

Har du behov for å pusse opp huset utvendig? Det kan da kanskje være nyttig om flere går sammen om å få anbud og eventuelt organsere et samlet arbeid med utvendig oppussing. På årsmøtet i Ekeberg Egnehjem Velforening den 17.04.2013 ble vi enige om å gjennomføre en liten kartlegging av interessen for dette. Det vil være snakk om å fjerne gamle murpuss og så legge på tre lag med ny puss i tråd med gammel skikk. Avhengig av areal/antall vegger m.v. må en pårenge et sted mellom 50 og 150 tusen kroner for en slik jobb. Styret i velforeningen ser for seg at et slikt felles arbeid kan gjøres våren 2014 når det ikke lenger er fare for frost. Vi gjennomfører en første kartlegging nå og ser om det er grunnlag for å gå videre og bl.a. innhente anbud til høsten. Hvis du er interessert, ber vi deg svare på spørsmålene nedenfor.

Svarene må avgis innen utgangen av mai.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question