Anonymný dotazník (Metodológia vied, LS 2014/15)

Cieľom tohto dotazníka je získať podrobnejšiu spätnú väzbu od poslucháčok a poslucháčov kurzu „Metodológia vied“ v letnom semestri akademického roka 2014/2015.

Vaša spätná väzba je veľmi cenná. Ak pravdivo a obsiahlo odpoviete na otázky v tomto dotazníku, prispejete tým k skvalitneniu kurzu a jeho lepšiemu prispôsobeniu potrebám študentiek a študentov.

Dotazník je anonymný. Údaje z dotazníka sú dôverné a slúžia výlučne pre interné potreby prednášajúceho.

Vyplnenie dotazníka trvá asi 15 minút. Ak na niektorú z otázok nedokážete odpovedať, nechajte ju prázdnu. Otázky označené hviezdičkou sú však povinné.

— Mgr. Juraj Halas, PhD.

  Kontrolná otázka

  This is a required question

  Problematika kurzu

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Organizácia kurzu

  This is a required question
  This is a required question

  Prednášajúci a prednášky

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Webová stránka a domáce úlohy

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Celkové hodnotenie

  Venujte, prosím, pozornosť aj týmto otvoreným otázkam. Vaše vlastné postrehy sú najcennejším druhom spätnej väzby. Nasledujúce štyri textové polia by ste preto nemali nechať prázdne!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question