Đăng ký thông tin hỗ trợ các startup tham gia X-Incubator

X-Incubator là một vườn "tự ươm" dành cho startup công nghệ. Mỗi tháng X-Incubator sẽ nhận 3 startup ứng tuyển, mỗi startup sẽ nhận một khoản đầu tư bằng tiền có trị giá tương đương 15$ và tất cả mọi thứ cần thiết khác để tung ra được sản phẩm. Tìm hiểu thêm về X-Incubator tại đây http://x-incubator.pandora.vn
    This is a required question