แบบสำรวจสภาพปัญหาของนักเรียนที่พบจากการเรียนออนไลน์ ช่วงทดลองสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19_โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
- ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ที่สุด
1.ชื่อ-สกุล *ป้อนชื่อ-สกุล ของนักเรียน โดยระบุคำนำหน้า เช่น เด็กหญิง หญิงชาย นาย นางสาว *
2.เลขที่ *ระบุเลขที่ของนักเรียน *
3.ระดับชั้น *ระบุชั้นปัจจุบันของนักเรียน เช่น 4/2 *
4.ความพร้อมในการเรียนออนไลน์ *ระบุความพร้อมของนักเรียนในการเรียนออนไลน์ *
5.ช่องทางการเรียนออนไลน์ของนักเรียน *ในช่วงวันที่ 18-30 พฤษภาคม 2563 *
6.ผู้ดูแลระหว่างเรียน *ระบุผู้ที่ดูแลนักเรียนระหว่างเรียน *
7.นักเรียนพักอาศัยอยู่กับใคร *ระบุผู้ที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วย *
8.ครอบครัวนักเรียนที่ยังอยู่ในวัยเรียน มีกี่คน *ระบุจำนวนบุคคลที่กำลังศึกษาอยู่ *
9.ปัญหาที่พบจากการเรียนออนไลน์ *ระบุปัญหาที่พบ จากการเรียนออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
10. ข้อเสนอแนะอื่น *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy