Žiadosť o pracovnú pozíciu v KASPIAN-e

Odoslaním formulára udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, dotazníku a osobných údajoch získaných pri pohovore v združení KASPIAN podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov združeniu KASPIAN na účely vyhodnotenia žiadosti o zamestnanie. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question