Македонија на Snapchat

Работилница за креативци, цртачи и дизајнери, со цел да се креираат Геофилтри за Snapchat за Македонија.
(https://www.facebook.com/events/1133568200039604/)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question