แบบประเมินพนักงานขับรถ ปีการศึกษา 2561
ชื่อพนักงานขับรถ
ตำแหน่งผู้ประเมิน
เพศ
Clear selection
ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการ
5 ดีเด่น
4 ดีมาก
3 ดี
2 พอใช้
1 ปรับปรุง
มาปฎิบัติงานตรงต่อเวลา และกลับตรงเวลา
การนัดหมาย และความตรงต่อเวลาของพนักงานขับรถ
การแต่งกาย สะอาด เรียบร้อย เหมาะสม
มารยาทในการขับขี่ และความปลอดภัยในการโดยสาร การปฏิบัติตามกฎจราจร
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ การศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง
ความสุภาพ มีน้ำใจ ช่วยเหลืองาน ต่อครูและนักเรียน เพื่อนร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้อง
มีความพร้อมในการบริการ /ตรวจเช็ค สภาพยานพาหนะ
การตัดสินใจแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาหรือสภาณการณ์ฉุกเฉินระหว่างขับรถยนต์
การปฎิบัติงานนอกเหนือการขับรถยนต์ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้อง
ความเห็นอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์". Report Abuse