Grodziski Konkurs Piw Domowych
Formularz rejestracji piw.
Dane podane w formularzu konieczne są do przeprowadzenia konkursu i dostarczenia nagród. Ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Do wysyłanych piw dołącz wydruk kopii swoich odpowiedzi jako dostaniesz na maila.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Beer registration form.
The data You provide is needed for the competition itself and for handling the rewards, and will be never given to any third party or used for purposes other than those strictly connected with the competition. Providing those data is voluntary but it is necessary to participate in the contest. Please add a primted copy of Your answers to beers sent (the form sends copy to Your e-mail).
Email address *
Imię i nazwisko / Name and surname *
Ulica i nr domu / Street and no. *
Kod pocztowy / Postal (ZIP) code *
Miejscowość / City *
Kraj / Country *
Numer telefonu / Phone number *
Kategoria: klasyczne grodziskie / Category: classical grodziskie style
*
Kategoria: wariacja na temat grodziskiego / Category: new wave grodziskie (beers inspired by grodziskie style)
Ekstrakt początkowy (wymagane 7-16°Blg) / OG (must be within 7-16°Blg)
*
Dodatki lub znaczące zmiany w procesie / Additional ingredients or significant changes in brewing process
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych / Data processing agreement
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu, przez Browar w Grodzisku Wielkopolskim Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej 16 b, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w celu zarejestrowania uczestnika w Konkursie Piw Domowych – Piwobranie, jego realizacji, ogłoszenia wyników oraz wydania nagród, a także w celu promowania piwa wyprodukowanego przez Browar w Grodzisku Wielkopolskim Sp. z o.o. Sp.k. na podstawie receptury sporządzonej przez uczestnika w ramach Konkursu, oraz w celu promowania samego Konkursu Piw Domowych. Dane podaję dobrowolnie, wiedząc że przysługuje mi do nich prawo wglądu, sprostowania, usunięcia oraz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
I agree to the processing of my personal data included in this form by the Brewery in Grodzisk Wielkopolski Sp. z o.o. Sp.k. with its registered office in Grodzisk Wielkopolski at 16 b Poznańska St., 62-065 Grodzisk Wielkopolski, in order to register as a contestant in the Home Beer Contest – Piwobranie, for the contest to take place, the results to be announced and the prizes to be awarded as well as to promote the beer manufactured by the Brewery in Grodzisk Wielkopolski Sp. z o.o. Sp.k. based on a recipe developed by the contestant as part of the Contest and to promote the Home Beer Contest itself. The data is provided voluntarily and I hereby declare that I am aware of being entitled to review, correct and remove my personal data, as well as to withhold my consent to process the personal data.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych / Data processing consent *
Required
Zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku / Image recording and use consent
Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie przez Browar w Grodzisku Wielkopolskim Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej 16 b, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, mojego wizerunku utrwalonego w związku z moim uczestnictwem w Konkursie Piw Domowych – Piwobranie, na stronie internetowej Konkursu www.grodziskikpd.org, na stronie internetowej Browaru w Grodzisku Wielkopolskim Sp. z o.o. Sp.k. www.browargrodzisk.com, oraz w następujących mediach społecznościowych Browaru w Grodzisku Wielkopolskim Sp. z o.o. Sp. k. : facebook.com/browargrodzisk, w celu ogłoszenia wyników konkursu, a także w celu promowania piwa wyprodukowanego przez Browar w Grodzisku Wielkopolskim Sp. z o.o. Sp.k. na podstawie receptury sporządzonej przez uczestnika w ramach Konkursu, oraz w celu promowania samego Konkursu Piw Domowych.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
I agree for my image to be recorded and released in connection with my participation in the Home Beer Contest – Piwobranie by the Brewery in Grodzisk Wielkopolski Sp. z o.o. Sp.k.with its registered office in Grodzisk Wielkopolski at 16 b Poznańska St., 62-065 Grodzisk Wielkopolski, on the Contest’s website www.grodziskikpd.org, on the website of the Brewery in Grodzisk Wielkopolski Sp. z o.o. Sp.k. www.browargrodzisk.com and in the following social media managed by the Brewery in Grodzisk Wielkopolski Sp. z o.o. Sp. k.: facebook.com/browargrodzisk in order to announce the contest results and to promote the beer produced by the Brewery in Grodzisk Wielkopolski Sp. z o.o. Sp.k. based on a recipe developed by the contestant as part of the Contest and in order to promote the Home Beer Contest itself.
Wyrażam zgodę na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku / Image recording and use consent *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy