První Vánoce pod drobnohledem
Kvíz, který prověří Vaše znalosti událostí, míst a osob spojených s prvními Vánocemi, jak jsou popsané v Bibli.
Kvíz se nevěnuje obsahu a významu lidových tradic a symbolů Vánoc, které se objevily později.
Některé otázky se Vám budou zdát triviální, jiné budou trochu obtížnější.
Ať už ale Váš výsledek v kvízu bude jakýkoli, přejeme Vám požehnané prožití vánočních dní!
1. Čeho jsou vlastně křesťanské Vánoce oslavou?
1 point
Clear selection
dar nad všechny dary
2. Která dvě biblická evangelia se podrobněji věnují událostem prvních Vánoc?
1 point
Clear selection
kde se o tom dočteme?
3. Který římský císař vládl v době prvních Vánoc?
1 point
Clear selection
jistě netušil, co se zrovna stalo
4. V které oblasti se tehdy nacházelo městečko Betlém?
1 point
Clear selection
kde tě hledat?
5. Jak cestovali Josef s Marií do Betléma?
1 point
Clear selection
hledání místa pod střechou
6. Co byly ony jesle, do kterých Marie položila svého prvorozeného syna?
1 point
Clear selection
a k tomu hřejivá náruč
7. Co zrovna dělali pastýři nedaleko Betléma, když se jim ukázal anděl?
1 point
Clear selection
ne zrovna prominentní pracovní pozice
8. Co se pastýřů zmocnilo, když se kolem nich rozzářila Boží sláva?
1 point
Clear selection
nebeská návštěva
9. S andělem se zjevilo i množství nebeských zástupů (nejspíš andělů). Co ty zástupy dělaly?
1 point
Clear selection
duchovní armáda
10. Pastýři pak spěchali do Betléma. Co udělali, když našli Marii, Josefa a to děťátko v jeslích?
1 point
Clear selection
až všichni užasli
11. Jak na slova pastýřů reagovala Marie?
1 point
Clear selection
všechno to do sebe zapadalo
12. Kam nejprve přišli mudrci z východu, když hledali právě narozeného krále Židů?
1 point
Clear selection
hvězdopravci na cestě
13. Který prorok předpověděl, že se má Mesiáš narodit v Betlémě?
1 point
Clear selection
nejmenší, ne však významem!
14. Co řekl král Herodes mudrcům, když je posílal do Betléma?
1 point
Clear selection
kuje pikle
15. Co vlastně mudrce po cestě vedlo?
1 point
Clear selection
důvod k radosti
16. Jaké dary přinesli mudrci malému Ježíši?
1 point
Clear selection
hodnotné i symbolické
17. Jaký potom dostali mudrci ve snu pokyn?
1 point
Clear selection
vyšší prozřetelnost
18. Co řekl Josefovi se ve snu Pánův anděl?
1 point
Clear selection
ještě této noci!
19. Jak nakonec reagoval král Herodes?
1 point
Clear selection
krutosti vládců
20. Ve kterém městě se nakonec Josef s Marií a malým Ježíšem usadili?
1 point
Clear selection
tam prospíval moudrostí, věkem a milostí u Boha i u lidí
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy