Přihláška na Astronomický tábor 2019
Termín: 19. července – 1. srpna 2019
Cena: 4 900,- Kč na osobu
Místo: Hájenka Černé lesy, Brtnice na Jihlavsku
Pořadatel: Jihlavská astronomická společnost, z. s., IČ: 266 55 390
Email address *
Kód registrace (obdrželi jste v e-mailu potvrzení registrace): *
Your answer
Příjmení dítěte: *
Your answer
Jméno dítěte: *
Your answer
Datum narození dítěte: *
MM
/
DD
/
YYYY
Ulice *
Your answer
Číslo popisné *
Your answer
Město *
Your answer
PSČ *
Your answer
Státní příslušnost dítěte: *
Your answer
Zdravotní pojišťovna dítěte: *
Je dítě plavec? *
Required
Způsob platby: *
Mohou být dokumenty (tj. formuláře a instrukce) zasílány emailem? *
Doprava do tábora: *
Doprava z tábora: *
Další upozornění rodičů (stravovací návyky, změny v chování, alergie, doplňující zdravotní informace):
Your answer
Kontakt na rodiče / zákonné zástupce (musí být vyplněna alespoň jedna osoba):
Jméno a příjmení rodiče / zákonného zástupce (primární kontakt): *
Your answer
E-mail rodiče / zákonného zástupce (primární kontakt): *
Your answer
Telefon rodiče / zákonného zástupce (primární kontakt): *
Your answer
Jméno a příjmení druhého rodiče / zákonného zástupce:
Your answer
E-mail druhého rodiče / zákonného zástupce:
Your answer
Telefon druhého rodiče / zákonného zástupce:
Your answer
Prohlášení o zpracování osobních údajů
Jihlavská astronomická společnost, z. s., IČ: 266 55 390 se sídlem Královský vršek 3536/24, 586 01, Jihlava (dále jen "Správce") bude osobní údaje účastníka zpracovávat na základě níže uvedených právních důvodů:

Archivace účetnictví
Účel zpracování: Údaje nezbytné pro naplnění povinnosti archivovat účetní podklady
Rozsah osobních údajů: jméno a příjmení, bankovní spojení
Doba zpracovaní: 5 let od data přihlášení do zájmového vzdělávání
Právní důvod: Oprávněný zájem

Nezbytné údaje pro činnost
Účel zpracování : Informace nutné k adekvátnímu zajištění péče o účastníky zájmového vzdělávání
Rozsah osobních údajů a doba zpracovaní:
rodné číslo, jméno a příjmení, pohlaví, adresa, telefon, mobilní telefon, emailová adresa, zdravotní znevýhodnění, zdravotní pojišťovna, jméno a příjmení zákonného zástupce, telefon zákonného zástupce, adresa zákonného zástupce
Doba zpracování: 2 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání
Právní důvod: Plnění smlouvy

Údaje nezbytné k organizaci akce
Účel zpracování: Informace nutné k organizačnímu zajištění akce
Rozsah osobních údajů: jméno a příjmení, telefon, mobilní telefon, emailová adresa, zdravotní znevýhodnění, jméno a příjmení zákonného zástupce, telefon zákonného zástupce
Doba zpracovaní: 1 rok od data přihlášení do zájmového vzdělávání
Právní důvod: Plnění smlouvy

Propagační aktivity
Účel zpracování: Veřejná propagace činností Správce v zájmovém vzdělávání (publikace na internetových stránkách a v tištěných materiálech) při organizaci zájmového vzdělávání
Rozsah osobních údajů: fotografie, video nahrávky
Doba zpracovaní: 3 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání

Přímý marketing
Účel zpracování: Kontaktování a zasílání nabídek služeb (pozvánky na akce pořádané Správcem, nabídky kurzů, akcí, táborů apod. pořádaných správcem) a to i na elektronické kontakty Klienta ze strany Správce
Rozsah osobních údajů: telefon, mobilní telefon, emailová adresa
Doba zpracovaní: 3 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu uděleného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a nejste povinna/povinen údaje Správci za výše uvedenými účely poskytnout - jejich poskytnutí je zcela dobrovolné.
V případě, že uplyne doba zpracování osobních údajů stanovená výše nebo bude odvolán tento souhlas, Správce provede výmaz osobních údajů, ledaže by měl povinnost údaje dále zpracovávat dle zvláštních právních předpisů nebo oprávněný zájem na jejich zpracování (například pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce). Správce po ukončení smluvního vztahu rozsah Vašich osobních údajů, které zpracovává, vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na legitimní účely jejich zpracování.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za těmito účely: *
Potvrzuji, že zvolením ANO výše vyjadřuji své svobodné, konkrétní a jednoznačné svolení ke zpracování mých osobních údajů a že jsem byl Správcem řádně informován o všech okolnostech zpracování osobních údajů a těmto okolnostem rozumím. *
Jméno a příjmení osoby která přihlášku vyplnila *
Your answer
Adresa *
Your answer
V (město) *
Your answer
Prohlášení:
Prohlášení:
1) Beru na vědomí, že návštěvy rodičů na táboře nejsou z výchovných a hygienických důvodů žádoucí (případnou návštěvu je nutné předem domluvit s hlavním vedoucím).
2) Souhlasím s fotografováním dítěte na letním dětském táboře a s případným následným veřejným použitím takto vzniklých fotografií pro propagační účely (účastí na táboře účastníci souhlasí s tím, že fotografie vzniklé na táboře mohou být zveřejněny). Fotografie musí splňovat zásady etiky a dobrých mravů.
3) Beru na vědomí, že regulační poplatky u lékaře (předpis č. 256/2014 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony) nejsou zahrnuty v poukazu letního dětského tábora. Zákonný zástupce dítěte se zavazuje, že regulační poplatek uhradí provozovateli po ukončení tábora oproti dokladu o zaplacení.
Souhlas s prohlášením *
Jméno a příjmení osoby, která přihlášku vyplnila: *
Your answer
Vztah (osoby která formulář vyplnila) k dítěti *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service