ลงทะเบียนสมัครงาน บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด / Application Form Siamtinplate co.,ltd.
กรุณากรอกใบสมัครลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์สมัครงานกับบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด
ผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้ติดประวัติอาชญากรรม หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
รหัสตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร / ID Position you want to register
กรุณาแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน
กรุณาส่ง Mail มาที่ ้E-mail : hrteamstp@gmail.com โดยใส่หัวข้อ สมัครงาน ชื่อ-นามสกุล ,วันที่กรอกสมัครงาน Online
เอกสารแนบ ( Resume, CV, รูปถ่าย 1 นิ้ว , ใบเกรดจบการศึกษา, ใบผ่านเกณฑ์ทหาร, และอื่นๆที่ต้องการแนะนำตัว) มาที่ E-mail
ประจำสำนักงาน / Location
เงินเดือนที่ท่านคาดหวัง / Expect Salary *
กรุณาใส่จำนวนเงิน (ใส่เฉพาะตัวเลข) เช่น 15,000
คำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย) / Name title (Thai) *
Required
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) / Name (Thai) *
คำนำหน้าชื่อ ภาอังกฤษ / Name title (Eng) *
Required
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) / Name (Eng) *
ใส่คำขึ้นต้นเป็นตัวอักษรใหญ่ เช่น Doungruidee Doungcumrut
เพศ / Gender *
Required
ส่วนสูง (เซนติเมตร) / Height (Centimeter) *
น้ำหนัก (กิโลกรัม) / Weight (Kilogram) *
ใส่เฉพาะตัวเลข
อายุ (ปี) / Age (year) *
ใส่เฉพาะตัวเลข
วันเดือนปี เกิด / Date of your birthday *
MM
/
DD
/
YYYY
วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครงาน / Graduation *
Required
สถาบันที่ท่านจบการศึกษา (ภาษาไทย) / The institution finished (Thai) *
สถาบันที่ท่านจบการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)/The institution finished (Eng) *
สาขาที่ท่านจบการศึกษา (ภาษาไทย) / Major of your graduation (Thai) *
สาขาที่ท่านจบการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) / Major of your graduation (Eng) *
วันเดือนปีที่ท่านจบการศึกษา / Year of finished graduation *
MM
/
DD
/
YYYY
เกรดเฉลี่ย / GPA. *
กรุณาใส่ชื่อพนักงานในบริษัทที่แนะนำงานให้ท่าน
กรณีที่มีพนักงานบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด แนะนำท่าน ขอให้ท่านใส่ชื่อพนักงานที่แนะนำท่าน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy