REJESTRACJA - Risk&Supervision Meeting 2020
Zapraszamy do rejestracji na 3-cią edycję konferencji Risk & Supervision Meeting 2020, organizowaną przez CRIF Sp. z o.o.
Uczestnictwo w konferecji dla firm leasingowych i faktoringowych jest BEZPŁATNE.
Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie, Państwa udział w konferencji zostanie POTWIERDZONY kolejnym mailem.
Imię *
Nazwisko *
Nazwa firmy *
Adres e-mail *
Numer telefonu *
Stanowisko *
Branża *
Kraj *
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych.W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CRIF Sp. z o.o. (dalej zwany CRIF) z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków, mail: info.pl@crif.com; tel: +48 12 291 55 60.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dpo@crif.com.3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:a) organizacji i obsługi wydarzenia Risk and Supervision Meeting (w tym także kolportaż materiałów powstałych w wyniku wydarzenia);b) prowadzenia wobec Państwa działań marketingowych CRIF (w tym wysyłanie zaproszeń, informacji branżowych, informacji o produktach i usługach CRIF);c) prowadzenia działań marketingowych CRIF poprzez udostępnienie materiału filmowego i zdjęć na stronie internetowej i w tzw. Social Media.4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:a) zgoda (wyrażona poprzez wysłanie uzupełnionego formularza używając przycisk „wyślij” – dane w formularzu) na udział w wydarzeniub) uzasadniony interes Administratora, którym jest marketing produktów i usług własnych oraz utrwalenie wizerunku uczestników wydarzenia5. Ponadto CRIF przetwarza dane zebrane przez CRIF w następujących celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu CRIF, przez czas trwania uzasadnionego interesu CRIF lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez Państwa:a) hosting oraz infrastruktura zaplecza;b) analiza i statystyki aktywności dotyczące użytkowników na naszej witrynie.6. Dodatkowe informacje znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności, Polityce cookies oraz Nocie prawnej.7. Wyrażenie zgody oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak którejkolwiek z tych czynności uniemożliwi Państwu uczestniczenie w wydarzeniu oraz otrzymywanie materiałów marketingowych. 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt na adres mailowy info.pl@crif.com, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych oraz wizerunku przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec takich działań również poprzez kontakt na adres mailowy info.pl@crif.com.9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą partnerzy CRIF realizujący obsługę logistyczną wydarzenia oraz przygotowania materiałów filmowych i zdjęć.10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas:- organizacji i trwania wydarzenia, kolportażu materiałów po zakończeniu wydarzenia; - przez okres 1 roku od momentu zakończenia wydarzenia;- nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.11. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.12. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. *
Dziękujemy za rejestrację na Risk & Supervision 2020. Poniżej możesz wpisać komentarz związany z organizacją konferencji.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy