INSCRIPCIÓN RUTAS COLESTEROL / KOLESTEROLAREN IBILBIDEETARAKO IZEN-EMATEA. KIROL JAIA 2019
Inscripción para las rutas del colesterol que se realizaran los días 1 y 2 de junio de 2019 en Berango y Atxondo / 2019ko ekainaren 1ean eta 2an Berangon eta Atxondon izango diren kolesterolaren ibilbidetarako izen-ematea
RUTA/IBILBIDE *
Required
NOMBRE / IZENA *
Your answer
APELLIDOS / ABIZENAK *
Your answer
EDAD / ADIÑA *
GENERO / GENEROA *
DATUAK BABESTEKO INFORMAZIOA (DATU PERTSONALEN BABESTEARI BURUZKO 2016/679 ERREGELAMENDUA [EB])/INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCIÓN DE DATOS)
Tratamenduaren arduraduna / Responsable del tratamiento
SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS SL
Datuak Babesteko ordezkariaren kontaktu datuak Contacto de la persona delegada de Protección de Datos
Tratamenduaren helburua /Finalidad del tratamiento
La finalidad del tratamiento es conocer el numero aproximado de personas que realizaran la ruta y su contacto por si se extravían. / Tratamenduaren helburua honakoa da: jakitea gutxi gorabehera zenbat petsonak hartzen duten parte eta nola aurkitu galduko balira
Tratamenduaren legitimazioa / Legitimación del tratamiento
Interesdunaren esanbidezko adostasuna. Adostasuna edozein momentutan kentzeko eskubidea izango du, eta horrek ez du eraginik izango kendu aurreko adostasunean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.
Consentimiento expreso de la persona interesada. Esta tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento y esto no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada.
Datuen hartzaileak / Destinatarios de los datos
Ez zaie datu pertsonalik lagako hirugarren batzuei, salbu eta beren-beregi baimenduetakoei.
Los datos personales no serán cedidos a terceros, salvo a los expresamente autorizados.
Datuak gordetzeko epea / Conservación de los datos
Datu pertsonalak tratatzeko beharrezko denbora
Tiempo necesario para los fines del tratamiento de los datos personales.
Interesdunaren eskubideak / Derechos de la persona interesada
Interesdunak bere datuak atzitu ahal izango ditu; eskatu datuak zuzentzea, ezabatzea edo haien tratamendua murriztea; edo datuen tratamenduari aurka egin.
La persona interesada podrá acceder a sus datos; solicitar su rectificación, su supresión o la limitación de su tratamiento; y oponerse a este.

39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak 16.4 artikuluan ezarri duen edozein bidetatik.
A través de cualquiera de las formas establecidas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Onartzen dut neure datu pertsonalak tratatuak izatea aurrez aipatutako xedearekin. / Consiento el tratamiento de mis datos personales para la finalidad descrita anteriormente
*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of sport studio sl. Report Abuse