Vstupný dotazník a výstupný
Vyplní škola na začiatku septembra po prijatí do projektu

Tento dotazník Vám zaberie približne 10 min a pred jeho vyplnením je potrebné zrealizovať meranie množstva odpadu na Vašej škole po dobu 5-tich pracovných dní. Metodiku ako zrealizovať meranie nájdete tu:
https://ekoalarm.sk/mnews/data/files/others/metodika-ziskavania-udajov-potrebnych-na-vyplnenie-dotaznikov-2a.docx   

Dotazník je potrebné vyplniť na 1x, k jeho rozpracovanej verzii sa nedá vrátiť.  Údaje uvádzajte v prepočítajte v kg na žiaka.

Obsahuje otázky týkajúce sa zložiek triedeného odpadu, ich množstva a nakladania s nimi na Vašej škole. Údaje, ktoré uvediete nám budú slúžiť na vyhodnotenie úspešnosti projektu Eko Alarm na Vašej škole.

Rovnaký formulár budete vypĺňať aj na záver školského roka do 15.6 2022

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Meno a priezvisko *
Osoby zodpovednej za projekt na škole a vyplnenie dotazníka
Telefón *
Osoby zodpovednej za projekt na škole a vyplnenie dotazníka
Dotazník vypĺňam: *
Názov školy *
Ulica a číslo *
PSČ *
Mesto *
Aká forma projektu ekoalarm je realizovaná na Vašej škole *
Koľko kg zmesového komunálneho odpadu na žiaka Vaša škola vyprodukuje za 5 pracovných dní? *
Údaje uveďte iba číslom v kg prepočítanom na jedného žiaka
Poznámky k priebehu monitoringu odpadu
V prípade že ste na škole mali obmedzené podmienky monitoringu odpadu - niektoré z tried boli v karanténe, prosím uveďte ktoré.
Na škole máme zavedený systém na triedenie odpadu *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CEEV Zivica. Report Abuse