Od 2022.10.21 - Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu - 15:00-21:00 (Koszt kursu: 500zł) - Maria Koroniak, Renata Skowronek, Iwona Gubańska - Wideokonferencja MS Teams
TREŚCI SZKOLENIA:

1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy.
2. Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”.
3. Metodyka praktycznej nauki zawodu .
4. Umiejętności dydaktyczne."

FORMĘ SZKOLENIOWĄ PROWADZI:

Nauczyciel konsultant - Maria Koroniak
Nauczyciel konsultant - Renata Skowronek
Nauczyciel konsultant - Iwona Gubańska

INFORMACJA DLA UCZESTNIKA:

ODPŁATNOŚĆ: 500,00 zł  (słownie pięćset złotych)
Odpłatność za szkolenie należy uregulować przelewem w miesiącu szkolenia, nie później niż na 3 dni przed terminem zajęć na rachunek:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno numer rachunku    PKO BP 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy szkolenia.
                                                             
Miejsce: Szkolenie online MS Teams.
Rejestracja przez formularz online oznacza zakwalifikowanie się na zajęcia.

Uwaga!
Formularz do rejestracji na szkolenie zostaje zamknięty (bez możliwości zapisania się) na dzień przed szkoleniem.

Po dokonaniu rejestracji przez formularz zgłoszeniowy online na szkolenie zdalne na platformie MS Teams otrzymają Państwo, drogą mailową, aktywny link do szkolenia (na jeden dzień przed realizacją formy. )      

W przypadku braku e-maila z linkiem  (w zakładce odebrane) prosimy o sprawdzenie pozostałych zakładek (spam, oferty, powiadomienia) na swojej skrzynce e-mailowej, wpisanie adresu zgloszenia@cdn.leszno.pl do wyszukiwarki skrzynki pocztowej, a następnie o kontakt z Działem Organizacji Szkoleń CDN: zgloszenia@cdn.leszno.pl ; 65 529 90 62 wew. 31.
 
Zaświadczenie uczestnictwa w formie doskonalenia prześlemy pocztą elektroniczną w przeciągu 7 dni ( od daty szkolenia) na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.

Zaświadczenie uczestnictwa w formie szkoleniowej otrzymają osoby które:
1). dokonały rejestracji poprzez formularz online,
2). wzięły udział w szkoleniu i w czasie trwania wpisały się na listę obecności,
3). dokonały wpłaty za szkolenie ( z wyjątkiem form bezpłatnych),
4). wypełniły ankietę ewaluacyjną ( link do ankiety zamieszczony jest w e-mailu wraz  z linkiem do szkolenia lub podany przez prowadzącego w trakcie szkolenia)*
* (opcjonalnie)

Uprzejmie prosimy o wypełnienie (po szkoleniu) ankiety ewaluacyjnej, do której link otrzymacie Państwo wraz z linkiem do szkolenia. Zebrane od Państwa dane posłużą nam do weryfikacji efektywności naszych działań oraz tworzenia oferty edukacyjnej zgodnej z Państwa oczekiwaniami i potrzebami edukacyjnymi.
211d
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię *
Nazwisko *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Miejsce urodzenia *
Maile potwierdzające - prosimy o sprawdzenie SPAMu
Ponieważ mamy sygnały, że niektórzy z Państwa nie otrzymali maila potwierdzającego zapis na dane szkolenie, bardzo prosimy o sprawdzenie SPAMu.
E-mail *
Powtórz adres E-mail *
Telefon *
Prosimy wpisywać 9 cyfr (np. 655299062)
Stopień awansu zawodowego *
Informacje o nauczycielu *
Przedmiot nauczany *
Prosimy wybrać główny przedmiot
Nazwa szkoły/placówki *
Miejscowość szkoły/placówki *
Forma płatności *
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Zgodnie z art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie w celu:
- Komunikacji w ramach korzystania z usług szkoleniowych,
- organizacji i realizacji szkolenia,
- wydania zaświadczenia/świadectwa/certyfikatu,
- prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,
- wystawienia faktury.
Dane osobowe w ramach celów przedstawionych w pkt. 2-5, nie wymagają udzielania zgody, gdyż ich przetwarzanie wynika w oparciu o przepisy prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591), Ustawa o rachunkowości 2018 (Dz.U. 2018, poz. 395)).
2.Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przy ul. Bolesława Chrobrego 15, dane kontaktowe Centrum: numer telefonu (65) 529-90 -62, adres email: oswiata@cdn.leszno.pl.
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: (65) 529-90-62, adres email: iod@cdn.leszno.pl
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
• podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
• podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.podmioty przetwarzające).
6. Pani/Pana dane będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z instrukcja kancelaryjną Centrum (przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego).
7. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana Danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie ar. 18 Rozporządzenia RODO;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
10. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Centrum Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub do organu będącego jego następcą.
11. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana ma charakter dobrowolny.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Regulamin uczestnictwa w formach szkoleniowych:
https://drive.google.com/file/d/1-qMWSgWmJyujQIqAMICAMF6LAtdTcIPt/view?usp=sharing

Potwierdź, że dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptujesz regulamin *
Required
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji dotyczących oferty CDN w Lesznie
Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przesyłania Ci newslettera. Dane będą przechowywane w bazie administratora przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. W każdej chwili będziesz mógł wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego.
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.