Aanmeldingsformulier BV Jahn 2
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Achternaam: *
Voornaam: *
Voorletters: *
Geslacht: *
Straat: *
Huisnummer *
Postcode: *
Woonplaats: *
E-mailadres speler:
Indien aanwezig
E-mailadres ouder/verzorger:
Indien lid jonger dan 18 jaar
Telefoonnummer speler:
Indien aanwezig
Telefoonnummer ouder/verzorger:
Indien lid jonger dan 18 jaar
Geboortedatum: *
MM
/
DD
/
YYYY
Geboorteplaats: *
Nationaliteit *
Begin lidmaatschap: *
MM
/
DD
/
YYYY
Soort lid: *
Spelend in team: *
Ondergetekende verklaart hierbij dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Tevens verklaart hij/zij zich akkoord met de volgende voorwaarden:
 
1. Bij aanmelding verbindt hij/zij zich voor een geheel seizoen met een verlenging (stilzwijgend) van telkens één seizoen.
2. Contributie is verschuldigd voor een geheel seizoen. Kwijtschelding van contributie of een gedeelte hiervan is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen zoals langdurige ziekte, plotselinge verhuizing, of andere niet te voorziene situaties, zulks ter beoordeling van het bestuur.
3. Opzegging kan alleen SCHRIFTELIJK (via online afmeldingsformulier) geschieden en wel voor 30 mei van het lopende seizoen bij de secretaris.
4. Betaling dient te geschieden middels onderstaande machtiging of in één maal aan het begin van het seizoen, voor het beginnen van de wedstrijden.  Bij niet tijdige betaling  komen alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten  voor zijn/haar rekening.
5. Bij aanmelding dient, indien van toepassing, een schuldvrij-verklaring van de vorige vereniging te worden overlegd. Eventuele kosten als gevolg van het verzuimen hiervan kunnen worden verhaald op het lid.
 

*
Required
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan BV Jahn II om bedragen ten behoeve van de contributie af te schrijven per 1/10; 1/12; 1/2; 1/4  van rekening:
(Ook invullen als Stichting Leergeld betaald, in dat geval aparte email sturen naar penningmeester@bvjahn2.nl).
IBAN nummer: *
Ook als stichting leergeld (o.i.d.) betaald
Ter name van: *
Plaats: *
*
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy