Анкета за проучване мнението на външните потребители относно дейността на община Ботевград
Настоящата анкета има за цел да проучи степента на удовлетвореност на външните потребители на услуги, предоставяни от община Ботевград, както и на институции-партньори, поддържащи непрекъснати взаимоотношения с Общинска администрация – Ботевград.

За да отговорите, следва да изберете кръгчето на степента, която сте избрали в отговорите.

Анкетата е анонимна. Всички въпроси са задължителни с цел пълнота на данните за последващ анализ.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1.Смятате ли, че сте изградили добри взаимодействия със служителите на Общинска администрация Ботевград?   *
Напълно съм съгласен -1  Изобщо не съм съгласен-4
Required
2. Смятате ли, че Община Ботевград е коректен партньор? *
Напълно съм съгласен -1  Изобщо не съм съгласен-4
Required
3. Считате ли, че въведените канали за комуникация с Общинска администрация са  достатъчно ефективни?   *
Напълно съм съгласен -1  Изобщо не съм съгласен-4
Required
4. Смятате ли, че Община Ботевград е динамично развиваща се община, предоставяща качествени услуги? *
Напълно съм съгласен -1  Изобщо не съм съгласен-4
Required
5.1. Кой аспект от дейността на ОА смятате, че се нуждае от подобрение - достъп до информация? *
Напълно съм съгласен -1  Изобщо не съм съгласен-4
Required
5.2. Кой аспект от дейността на ОА смятате, че се нуждае от подобрение - спазване на сроковете? *
Напълно съм съгласен -1  Изобщо не съм съгласен-4
Required
5.3.. Кой аспект от дейността на ОА смятате, че се нуждае от подобрение - отношение на служителите към външните потребители на услуги? *
Напълно съм съгласен -1  Изобщо не съм съгласен-4
Required
5.4. Кой аспект от дейността на ОА смятате, че се нуждае от подобрение - компетентност на служителите? *
Напълно съм съгласен -1  Изобщо не съм съгласен-4
Required
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy