"Πάμε Μουσείο;"- Έρευνα

Αγαπητή/έ συμμαθήτρια/τή


Στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας "Πάμε Μουσείο;" της Α' τάξης του 3ου ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας "Μίλτος Κουντουράς" διενεργείται η παρούσα έρευνα για νέους ηλικίας 12-20 ετών, με σκοπό να καταγραφούν απόψεις, στάσεις και αντιλήψεις που αφορούν στο ρόλο της Μουσειακής Εκπαίδευσης μέσα από την επαφή με το χώρο του Μουσείου. Επιπλέον αποσκοπεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την αξία των Πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη ζωή των μαθητών εντός και εκτός σχολείου.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Μπορείτε να το βρείτε στο https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFh4QmZzaVRNZ0lDR3RHU082NE51WUE6MQ

Οι συμμετέχοντες είναι νέοι ηλικίας 12-20 ετών.

Η συμβολή σας κρίνεται πολύτιμη για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας και παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Η ερευνητική ομάδα

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question