Dotazník pre zistenie požiadaviek občanov na kvalitu poskytovaných služieb v MHD Martin
Vážení cestujúci,

za účelom skvalitnenia cestovania v MHD Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek občanov na kvalitu služieb a ich dôležitosť v MHD.

Dotazníky budú spracované a vyhodnotené v spolupráci so Žilinskou univerzitou v rámci spracovania "Plánu dopravnej obslužnosti mesta Martin". Získané výsledky a závery budú aj pomocným podkladom pre skvalitnenie poskytovaných služieb v mestskej hromadnej doprave. Dotazník je anonymný.

Za vyplnenie dotazníka vopred ďakuje mesto Martin.

IDENTIFIKAČNÁ ČASŤ DOTAZNÍKA
Označte zvolenú možnosť, prípadne uveďte svoj názor.
Pohlavie *
Do akej skupiny cestujúcich/občanov patríte? *
Označte vekovú skupinu, do ktorej podľa Vášho veku patríte. *
Ste občan s adresou trvalého pobytu. *
Ako často využívate/nevyužívate služby mestskej hromadnej dopravy? *
Kedy počas kalendárneho týždňa využívate služby mestskej hromadnej dopravy? *
Koľko liniek MHD používate?
Your answer
Označte linky MHD, ktoré používate.
Vzhľadom na počet vykonaných ciest v MHD sa považujete. *
Máte skúsenosti s používaním služieb iného systému verejnej osobnej dopravy (iného dopravcu)? Ak áno, uveďte akého/akých. *
Your answer
Na ktorej zastávke MHD najčastejšie nastupujete a na ktorej najčastejšie vystupujete? *
Your answer
VÝSKUMNÁ ČASŤ DOTAZNÍKA
Označte zvolenú možnosť, prípadne uveďte svoj názor.
Ohodnoťte aspekty kvality na stupnici 1 až 5 bodov, ak nie je uvedené inak.
1) Aká ponuka spojov je pre Vás dostatočná pre to, aby ste použili služby mestskej hromadnej dopravy?
2) Ako je pre Vás dôležitá presnosť príchodov autobusov na zastávku a odchodov autobusov zo zastávky MHD podľa cestovného poriadku?
najmenej dôležitá
najviac dôležitá
3) Ako je pre Vás dôležitý čo najkratší čas premiestnenia ?
najmenej dôležitý
najviac dôležitý
4) Ako je pre Vás dôležitá možnosť prestupu (medzi linkami, príp. na iný druh dopravy)?
najmenej doležitá
najviac dôležitá
5) Ako je pre Vás dôležitá dostupnosť aktuálneho a čitateľného cestovného poriadku?
najmenej dôležitá
najviac dôležitá
6) Ako je pre Vás dôležitá dostupnosť informácii o cene cestovného vo vozidlách, príp. na zastávke mestskej hromadnej dopravy?
najmenej dôležitá
najviac dôležitá
7) Sú pre Vás v súčasnosti poskytované informácie na zastávkach MHD postačujúce?
Ak ste označili možnosť nie, uveďte, ktoré informácie na zastávkach MHD by ste uvítali.
Your answer
8) Sú pre Vás v súčasnosti poskytované informácie na zastávkach MHD zrozumiteľné a prehľadné?
Ak ste označili možnosť nie, uveďte problémové oblasti súvisiace s informáciami na zastávkach MHD.
Your answer
9) Ako je pre Vás dôležité označenie autobusu MHD funkčnou a zapnutou informačnou tabuľou?
najmenej dôležité
najviac dôležité
10) Sú pre Vás v súčasnosti poskytované informácie o MHD pre cestujúcich na internetovej stránke dopravcu (www.mhdmartin.sk) postačujúce?
Ak ste označili možnosť nie, uveďte, ktoré informácie pre cestujúcich by ste na internetovej stránke dopravcu uvítali.
Your answer
11) Ako je pre Vás dôležité vybavenie zastávky MHD prístreškom?
najmenej dôležité
najviac dôležité
12) Ako je pre Vás dôležité vybavenie zastávky MHD priestorom na sedenie?
najmenej dôležité
najviac dôležité
13) Ohodnoťte bodmi 1 až 5, ako je pre Vás dôležitá čistota jednotlivých prvkov autobusu? Čistota sedadla
najmenej dôležitá
najviac dôležitá
Čistota držadiel
najmenej dôležitá
najviac dôležitá
Čistota okien z vnútornej strany
najmenej dôležitá
najviac dôležitá
Čistota podlahy
najmenej dôležitá
najviac dôležitá
Čistota vonkajšku vozidla
najmenej dôležitá
najviac dôležitá
14) Ako je pre Vás dôležitá čistota zastávok MHD a stanice autobusovej dopravy?
najmenej dôležitá
najviac dôležitá
15) Ako je pre Vás dôležité sedenie počas jazdy v autobuse?
najmenej dôležité
najviac dôležité
16) Ako je pre Vás dôležitý šetrný vplyv prevádzky autobusu MHD na životné prostredie?
najmenej dôležitý
najviac dôležitý
17) Uvítali by Ste prítomnosť bezpečnostného dozoru (polícia, bezpečnostná služba a pod.) na autobusovej stanici alebo vybraných zastávkach MHD?
18) Je pre Vás dôležité hlásenie zastávok, resp. nasledujúcich zastávok v MHD?
19) Je pre Vás dôležité bezdrôtové wifi pripojenie na internet dostupné v autobusoch MHD?
najmenej dôležité
najviac dôležité
20) Mali by ste záujem o bezdrôtové wifi pripojenie na internet dostupné na zastávkach MHD?
21) Je pre Vás mestská hromadná doprava priestorovo dostupná? (Zastávky MHD umiestnené v blízkosti začiatkov a cieľov Vašich ciest.)
Uveďte, aká je pre Vás prijateľná dochádzková vzdialenosť na zastávku MHD. Hodnotu uveďte v metroch.
Your answer
22) Je pre Vás mestská hromadná doprava časovo dostupná? (Vyhovuje Vám cestovný poriadok MHD napr. pre príchod/odchod do zamestnania, školy a pod.)
Ak ste zvolili možnosť nie, uveďte, kde by ste uvítali zmenu cestovného poriadku.
Your answer
23) Bol(a) by ste ochotný(á) priplatiť si na cestovnom pri zvýšení kvality dopravnej služby v MHD?
Ak ste zvolili možnosť áno, uveďte, za ktoré aspekty kvality dopravnej služby v MHD by ste boli ochotní doplatiť.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service