پرسشنامه تحلیلی بورس

با سلام
پرسشنامه‌ی زیر(حاوی 15پرسش ) به منظور استفاده از نظرات شما پیرامون تحلیل ‌و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران تهیه وتنظیم شده است.در هر سوال از بین گزینه های داده شده یکی را انتخاب کنید.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question