แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าใช้ www.zoothailand.org
คำชี้แจง : แบบประเมินผลฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าใช้เว็บไซต์ zoothailand.org (www.zoothailand.org) ข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองต่อการให้บริการมากที่สุด ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อจึงมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง
อายุ *
ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง
ระดับการศึกษา *
ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง
อาชีพ *
ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง
ความถี่ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ zoothailand.org *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service