แบบคำขอพักชำระต้นเงินกู้สามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด
โทรศัพท์ 074-616167 , ID Line : skpt01
***สำหรับผู้ประสงค์ จะพักชำระหนี้ต้นเงินกู้
1. การพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญสหกรณ์ฯกำหนดให้สมาชิกพักชำระ 3 เดือน
2 .กำหนดการยื่นคำขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 14 ตุลาคม 2563 โดยกำหนดการยื่นคำขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ ไว้ 6 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 ยื่นคำขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
รอบที่ 2 ยื่นคำขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2563
รอบที่ 3 ยื่นคำขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
รอบที่ 4 ยื่นคำขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563
รอบที่ 5 ยื่นคำขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ ภายในวันที่ 14 กันยายน 2563
รอบที่ 6 ยื่นคำขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2563
3. การพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ สมาชิกหนึ่งคนพักได้ 1 สัญญา และเป็นสัญญาเงินกู้ประเภทสามัญเท่านั้น
4. ระหว่างการขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ สมาชิกจะทำนิติกรรมกับสหกรณ์ฯหรือสถานบันการเงินอื่นไม่ได้
5. เมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญแล้ว สหกรณ์จะส่งเรียกเก็บต้นเงินกู้สามัญปกติ และต้นเงินกู้สามัญตามสัญญาเงินกู้เดิม แต่จำนวนงวดจะเพิ่มขึ้นอีก 3 งวด ทั้งนี้การพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญจะสิ้นสุดใน พฤศจิกายน 2563
6. การส่งเรียกเก็บเงินประจำเดือน รายการดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญ สหกรณ์ฯส่งเรียกเก็บปกติ
คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
เลขที่สมาชิก *
ตัวอย่าง 00001
ประเภทสมาชิก
Clear selection
ตำแหน่ง *
สังกัด
เงินเดือน
เบอร์โทรติดต่อกลับ *
ID Line
สัญญาสามัญเลขที่........ที่ต้องการพักชำระหนี้ *
ให้สมาชิกเลขที่สัญญา ตัวอย่าง สท.0001/2563 (สมาชิกสามารถดูเลขที่สัญญาได้ในหน้าข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ผ่านเว็บไซต์ http://coop.skpt-coop.com/coop-main/index.php)
สมาชิกที่ค้ำประกันเงินกู้ที่พักชำระหนี้ *
ให้พิมพ์ชื่อสมาชิกที่ค้ำประกันสัญญาข้างต้น ตัวอย่าง 1.นางสาวขวัญใจ สมหวัง 2.นายอนันต์ มั่นยืน 3.......... (สมาชิกสามารถดูเลขที่สัญญาได้ในหน้าข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ผ่านเว็บไซต์ http://coop.skpt-coop.com/coop-main/index.php)
กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน *
แบบฟอร์มนี้เป็นเพียงแบบคำขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญเท่านั้น สมาชิกกรอกข้อมูลแล้วให้รอผลการพิจารณาทาง Line / ทาง SMS หากได้รับคำอนุมัติให้สมาชิกเข้าโหลดแบบฟอร์มที่ https://drive.google.com/file/d/16UQJTpYVAqFtm5RFX0TcwzdemkG3a1qE/view?usp=sharing ให้ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน กรอกและลงนามในเอกสารให้เรียบร้อยแล้วส่งมายังสหกรณ์ฯ ตามรอบการรับเอกสาร ดังนี้ รอบที่1 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 รอบที่2 ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 รอบที่3 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 รอบที่4 ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 รอบที่5 ภายในวันที่ 24 กันยายน 2563 รอบที่6 ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy