VINO SĂ CONSTRUIM ÎMPREUNĂ STRATEGIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A SECTORULUI 1 „2020 - 2030” Înscriere grupuri de lucru
A. Grupuri de lucru tematice

(1) Protecție și incluziune socială, locuire;
(2) Educație, Cultură, Sport și Cercetare Inovare;
(3) Sănătate și bunăstare;
(4) Mediu, Energie, Protecția Animalelor;
(5) Urbanism, Infrastructură, Spații Verzi, Locuri de Joacă;
(6) Dezvoltare economică și muncă decentă;
(7) Siguranța Cetățeanului și Bună Guvernare.

B. Informații Grupuri de Lucru
Scopul grupurilor de lucru este de a asigura un cadru participativ și un dialog între societatea civilă, mediul academic, grupuri de inițiativă, mediul de afaceri etc. și Sectorul 1 al Municipiului București în procesul de fundamentare și elaborare a Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă Sector 1 „2020 – 2030”.
Grup țintă pentru fiecare Grup de Lucru: 8 membri/e din organizații non guvernamentale, mediul academic, grupuri de inițiativă civică, mediul de afaceri etc. cu activitate relevantă și de impact în domeniile propuse de fiecare grup de lucru.
Perioada de desfășurare: vor avea loc 5 întâlniri în perioada noiembrie 2019 – martie 2020, la sediul Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă (Primăria Sectorului 1, Banu Manta nr. 9). Calendarul întâlnirilor va fi anunțat în prealabil.
C. Condiții de participare
În selectarea membrilor vor fi luate în considerare atât activitățile și experiența candidaților (în funcție de grupul de lucru pentru care se candidează), cât și asigurarea unei diversități la nivelul grupurilor de lucru.
Persoanele care candidează pentru Grupuri de Lucru trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• Au experiență în domeniile grupurilor de lucru pentru care candidează;
• Au peste 16 ani;
• Sunt interesați/e și motivați/e să participe activ la fundamentarea și elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă;
• Persoanele care nu sunt reprezentante ale unei organizații și nu au o anumită arie de expertiză (atestată prin studii sau experiență), trebuie să aibă domiciliul stabil pe raza Sectorului 1.
Criterii de selecție
• Experiență în domeniile Grupului de Lucru pentru care candidează;
• Disponibilitatea de participare la întâlnirile grupurilor de lucru;
• Motivația de a participa în cadrul acestui proiect;
• Egalitatea de șanse, asigurând accesibilitatea tuturor candidaților. Selecția va avea loc pe baza principiului diversității (cote de gen, statusuri diferite etc.).
D. Ce vei avea de făcut?
• Vei participa la cele 5 întâlniri ale grupurilor de lucru (fiecare întâlnire va avea o durată de maximum 3 ore, calendarul va fi anunțat în prealabil);
• Vei colabora activ cu ceilalți membri ai grupului de lucru din care faci parte pentru a oferi sugestii, comentarii;
• Citirea materialelor pregătite pentru întâlnirire grupului de lucru și disponibilitatea de a lua parte în mod activ la discuțiile ce vor avea loc;
• Participanții vor contribui cu propria experiență și expertiză, vor analiza documente relevante, vor sprijini coordonatorul grupului de lucru din care fac parte în stabilirea obiectivelor, țintelor și planurilor de acțiune ale Strategiei pentru dezvoltare durabilă Sector 1 „2020 – 2030”.
E. Cum aplic?
Pentru a te înscrie, te invităm să completezi formularul online până la data de 4 noiembrie 2019
F. Calendarul activităților de selecție
Înscriere: până la data de 4 noiembrie 2019 (inclusiv);
Selectarea membrilor Grupurilor de Lucru: până la data de 6 noiembrie;
Depunerea contestațiilor (dacă este cazul): până la data de 7 noiembrie;
Publicarea listei finale cu participanții selectați pentru fiecare grup de lucru: 8 noiembrie.

Pentru detalii și informații suplimentare legate de Grupurile de Lucru, persoanele de contact sunt
Ruxandra Yilmaz: ruxandra.yilmaz@primarias1.ro
Arina Iacob: arina.iacob@primarias1.ro


Nume *
Your answer
Prenume *
Your answer
Vârstă *
Your answer
Organizația pe care o reprezentați (dacă este cazul) *
Your answer
Funcția în cadrul organizației (dacă este cazul) *
Your answer
Adresa email *
Your answer
Număr de telefon *
Your answer
Vă rugăm să selectați grupul de lucru tematic din care doriți să faceți parte (în cazul în care doriți să aplicați și pentru alte tematici, vă rugăm să completați un formular separat) *
Vă rugăm să ne spuneți pe scurt de ce sunteți interesat/ă să faceți parte din grupul selectat anterior *
Your answer
Vă rugăm să ne transmiteți câteva informații relevante despre dvs. (expertiză, educație, experiențe anterioare etc.) în raport cu tematica grupului de lucru pentru care ați optat *
Your answer
Vă rugăm să enumerați câteva abilități pe care le veți putea fructifica în cadrul întâlnirilor grupului de lucru tematic *
Your answer
Care sunt așteptările dumneavoastră în raport cu participarea la grupul de lucru tematic? *
Your answer
Te rugam sa bifezi următoarele căsuțe: *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy