Training in de werking van een biogasinstallatie
Deze enquête gaat over de benodigde vaardigheden voor het beheren en onderhouden van een biogasinstallatie voor de productie van duurzame energie.

Vul in welke kennis en vaardigheden u belangrijk vindt als (toekomstige) biogasplant eigenaar, niet welke kennis of vaardigheden u heeft.

Rangschikt u de volgende vaardigheden en kennis van nutteloos (1) tot essentieel (5).

Email address *
Fundamentele kennis
- (Anaërobe) biologie: gedrag van bacteriën, omstandigheden, voedingsstoffen, anaerobe vergistingsfasen
- Chemisch: variabelen (pH, temp, druk), (mest)substraateigenschappen, organische belasting, C/N verhouding, biogaseigenschappen
- Energie: potentieel biogasgehalte, warmtevraag, biogastoepassingen
- Procestechniek: interpreteren van tekeningen, warmteberekening, doorvoer
nutteloos
essentieel
Beheer
- Financiële beheer, administratie: investeringen, inkomsten, winst, (winst)belasting , markt, productiekosten
- People management: werktijden, personeelsuren, training
- Wetgeving: vergunningen, mest / biogasvoorschriften
nutteloos
essentieel
Operatie
- Proces: optimale omstandigheden vergister, proceskenmerken, organische belasting, invoer / uitvoer, temperatuur
- Meetcontroles: frequente controles, indicatoren
- Monitoring: het lezen van sensoren, grafieken, tabellen
- Logistiek: transport producten, kosten van (co-)substraten
nutteloos
essentieel
Onderhoud
- Rotatie-uitrusting: ventilator/ompressor, WKK, elktromotoren, pompenonderhoud
- Verwarming: brander, verwarmingsonderhoud
- Gastoepassingen: WKK, generator, groengasinstallatie, biogas ketel
nutteloos
essentieel
Veiligheid
- Gevaren van Biogas (H2S, CO2, CH4, NH3)
- ARBO
- Algemeen
- Explosieveiligheid
nutteloos
essentieel
Milieu aspectren
- Geluidsoverlast: buurt, wetgeving
- Geur: emissies (ammoniak, methaan, CO2, H2S)
- Water: verontreiniging van oppervlakte- / grondwater
nutteloos
essentieel
Probleemoplossen
Praktische voorbeelden
nutteloos
essentieel
Innovatie
- Procesverbeteringen
- Optimalisatie
- Emissiereducties
nutteloos
essentieel
Haalbaarheid
- Economie: input / output, grootschalig, kleinschalig
- Wet en regelgeving
- Management en control
- Financiering
nutteloos
essentieel
Submit
This form was created inside of Università degli Studi di Torino. Report Abuse - Terms of Service