Rejestracja na warsztaty FNO/IBB PAN

13.10.2015 w godz. 14.00-16.00. Część wykładowa otwarta dla wszystkich bez rejestracji, część praktyczna tylko po rejestracji. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question