Webinář - Inspirace pro váš bytový dům

Bezplatný online seminář (webinář) přináší inspiraci všem, kteří bydlí v bytovém domě nebo jej spravují.

Webinář můžete sledovat ve třech dnech vždy v 18h na Youtube kanálu PND TV:

1) v úterý 2. 6. 2020 od 18 hodin na YouTube kanále PNDTV
Program:
- Úvěrování oprav bytových domů s využitím dotací, Ing. Ladislav Koucký – ČSOB a.s.
- Novinky v rozúčtování a technické požadavky (Novela Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o energetické účinnosti), Ing. Jiří Zerzaň - Techem s.r.o.
- Potrubí v bytovém domě. Kvalitní voda, základ dobrého zdraví, Jan Vokáč – REHAU s.r.o.
- Správa bytového domu v krizovém režimu. Termíny pro vyúčtování. Hlasování v orgánech právnické osoby a funkční období člena voleného orgánu. Pronájem prostor pro podnikání, Eliška Franková - Pro náš dům z. s.


2) v úterý 9. 6. 2020 od 18 hodin na YouTube kanále PNDTV
Program:
- Kamerové systémy v kontextu GDPR, Eliška Franková – Pro náš dům z.s.
- Balkón a lodžie, prostor nejen pro překonání jakékoliv krize, Ing. Vladislav Hrdlička, jménem spol. ALUMISTR
- Samofinancovatelný zdroj tepla a teplé vody - domovní kotelna, Milan Kubíček – Thermona, spol. s r.o.
- Přijdou horké dny a pomoci může klimatizace, Ing. Vladislav Hrdlička, jménem spol. AISECO

3) v úterý 16. 6. 2020 od 18 hodin na YouTube kanále PNDTV
Program:
- Požární bezpečnost a prevence, kpt. Luděk Vrána - HZS JMK
- Prevence kriminality domu a jeho okolí, JUDr. Tomáš Koníček - Ministerstvo vnitra ČR
- Pět nejčastějších závad plastových oken, Ing. Vladislav Hrdlička a Ing. Petr Němec – REPROS Plus s.r.o.
- Novela bytového spoluvlastnictví 2020, Eliška Franková - Pro náš dům z.s.

Každý přihlášený obdrží unikátní link pro sledování webináře na emailovou adresu.

V průběhu živého vysílání bude mít každý divák možnost klást dotazy prostřednictvím chatu, v závěru vysílání budou dotazy k tématu zodpovězeny.

Email *
Přihlašuji se na termín webináře: *
Přihlásit se můžete na jeden, dva nebo všechny webináře. Výběr je jen na vás.
Required
Registrační údaje:
Přihlašuji se za subjekt: *
Identifikační číslo subjektu (IČ):
Název subjektu:
V případě právnické osoby
Adresa (ulice, číslo): *
Adresa (město): *
Adresa (PSČ) *
Přihlášený - příjmení: *
použijte diakritiku
Přihlášený - jméno: *
použijte diakritiku
Poučení a souhlas se zpracováním údajů
Bez udělení souhlasu není možné se na seminář přihlásit.
Zpracování osobních údajů: *
Označením dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů k účelům obchodní a marketingové komunikace v souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).Osobní údaje zpracováváme z důvodu naplnění společenského cíle daného stanovami spolku, a to zejména podpory kvality bydlení, technického stavu bytových a nebytových budov, zvyšování bezpečnosti v bytových a nebytových budovách a ochrany životního prostředí v návaznosti na provoz bytových a nebytových budov. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou v rámci zabezpečení naplnění oprávněných potřeb Pro náš dům z.s., pokud není subjektem zažádáno o výmaz, respektive uplatnění práva být zapomenut plně v souladu s výše uvedeným nařízením GDPR. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, kontaktní e-mail, kontaktní telefon statutárních zástupců SV, BD, správců, vlastníků a nájemníků budov, IP adresu zařízení z kterého bylo provedeno elektronické příhlášení na akci realizovanou Pro náš dům z.s. a adresa osoby (ulice, číslo, PSČ a město). Zároveň Vás informujeme o Vašich právech vyplývajících zejména z článků 13 až 19, a to zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že máte právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo požadovat jejich změnu, úpravu rozsahu, aktualizaci obsahu, sdělení rozsahu zpracovávaných údajů nebo výmaz, respektive právo být zapomenut. Správce poskytuje osobní údaje zpracovatelům osobních údajů, kterými jsou partneři Pro náš dům z.s. V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s tímto nařízením nebo jsou Vaše údaje nepřesné, kontaktujte správce údajů: Pro náš dům z.s., Dřevařská 14, Brno 602 00. Osoba odpovědná za zpracování je Ing. Vladislav Hrdlička, mail: vladislav.hrdlicka@pronasdum.cz, mobil: 00420 730 518 804
Prostor pro vaše dotazy a připomínky
Chcete nám něco sdělit?
A to je vše! Těšíme se na viděnou.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy