ENQUESTA VALORACIÓ DE L' ALUMNAT DE OLGA PASCUAL
Aquesta enquesta està orientada a la millora de la qualitat dels aspectes docents i dels diversos serveis de l'eoi de Formentera. Us demanam que hi col·laboreu responent l'enquesta amb la major sinceritat possible. Així mateix, esperam que feu una valoració crítica, responsable, constructiva i respectuosa. La direcció, el professorat i el personal no docent us agraïm la vostra atenció i col·laboració.
Email address *
1.1. Des d'un punt de vista pedagògic, les classes són amenes i entretingudes.
1.2. A l'aula s'empra la llengua d'estudi de manera clara, eficaç i adequada al nivell.
1.3. Les activitats durant les classes tenen un objectiu concret.
1.4. Les classes presenten una estructura definida i un desenvolupament lògic.
1.5. A l'aula es fomenta la participació i la interacció entre l’alumnat.
1.6. Assistint a classe es milloren els coneixements i les diferents capacitats.
1.7. El material didàctic principal (llibre de text o dossier) és complet, variat, etc.
1.8. Es dinamitza l'aprenentatge amb materials complementaris i activitats adaptades al nivell que provenen de fonts reals (premsa, ràdio, TV, internet, etc.)
1.9. La utilització dels recursos tècnics és competent i equilibrada.
1.10. El temps dedicat a millorar la competència gramatical és el suficient.
1.11. El temps destinat a ampliar el vocabulari i/o el lèxic és l'adequat.
1.12. El temps dedicat a millorar l’habilitat d’expressió oral és suficient.
1.13. El temps destinat a millorar la capacitat de comprensió oral és adequat
1.14. El temps dedicat a millorar l’habilitat d’expressió escrita és suficient.
1.15. El temps destinat a millorar la capacitat de comprensió escrita és adequat.
2.1. El/la professor/a motiva l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge.
2.2. El/la professor/a anima l’alumnat a assistir a les classes i hi fomenta la participació.
2.3. El/la professor/a és puntual i compleix l’horari de classe.
2.4. El/la professor/a a classe, corregeix les errades de l’alumnat de manera eficient i equilibrada.
2.5. El/la professor/a es mostra receptiu/va, accessible i facilita la comunicació amb l’alumnat
2.6. Les explicacions que ofereix el/la professor/a són clares i precises.
2.7. El/la professor/a explica i raona les tasques a realitzar, els seus continguts i objectius.
2.8. El/la professor/a proveeix l’alumnat de material de reforç i/o d’ampliació de continguts.
2.9. El/la professor/a s’adapta a les necessitats del grup.
2.10. El/la professor/a retorna amb prou rapidesa els deures o treballs corregits.
2.11. El/la professor/a informa sobre el sistema d’avaluació de manera precisa i completa.
2.12. Quant a les tasques escrites per realitzar a casa, el/la professor/a hi fa esmenes, comentaris i/o correccions.
2.13. El/la professor/a realitza un seguiment de l'aprenentatge de cada alumne/a.
2.14. El/la professor/a informa l’alumnat de les activitats culturals de l'EOI i l’anima a participar-hi.
3.1. VALORACIÓ DE L'APRENENTATGE PROPI: assistesc a les classes amb regularitat.
3.2. VALORACIÓ DE L'APRENENTATGE PROPI: A classe mostr una actitud receptiva, col·laborativa i participativa.
3.3. VALORACIÓ DE L'APRENENTATGE PROPI: Realitz les tasques que el/la professor/a encomana per a casa.
3.4. VALORACIÓ DE L'APRENENTATGE PROPI: Regularment dedic el temps necessari per repassar i consolidar els continguts del curs.
3.5. VALORACIÓ DE L'APRENENTATGE PROPI: Consult els materials de suport recomanats per ampliar, reforçar, etc. els meus coneixements.
3.6. VALORACIÓ DE L'APRENENTATGE PROPI: Intent formar-me i millorar les meues destreses autònomament fora de l'aula (intercanvis de conversa, lectures d'acord amb el meu nivell i interessos, escolta i/o visualització de continguts audiovisuals, cursos a l'estranger, etc.)
3.7. VALORACIÓ DE L'APRENENTATGE PROPI: Particip en la revista i en les activitats culturals i complementàries realitzades per l'escola.
4.1. VALORACIÓ DE L'APRENENTATGE PROPI: Consider que l'enquesta és completa, útil i necessària.
Observacions, comentaris i/o suggeriments
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of EOI Eivissa. Report Abuse - Terms of Service